Kancelaria o biznesie na Wschodzie – szkolenie dla członków BCC

We wtorek 18 października w siedzibie Business Centre Club Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy przeprowadziła seminarium „Działalność biznesowa w krajach Europy Wschodniej”.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznali charakterystykę prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie, w Rosji i Kazachstanie. Przedstawione m.in. takie zagadnienia jak: systemy prawne oraz formy działalności gospodarczej, rodzaje wymaganych zezwoleń, kwestie celne, kwestie podatkowe, umowy w obrocie gospodarczym, formy wspierania przedsiębiorczości, trudności/bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej. Seminarium poprowadzili prawnicy Kancelarii, na co dzień zajmujący się obsługą rynków wschodnich, posiadający doświadczenie w kompleksowej obsłudze polskich i zagranicznych przedsiębiorstw na gruncie prawa rosyjskiego, ukraińskiego i kazachstańskiego, w szczególności z zakresu prawa handlowego, prawa korporacyjnego, prawa kontraktów, prawa celnego oraz regulacji dewizowych.