Kancelaria Chałas i Wspólnicy poleca: Konferencję nt. „Różne aspekty kredytowania w dobie kryzysu”

Polski sektor bankowy stał z boku głównych wydarzeń światowego rynku finansowego. Jednak w końcu odczuł skutki kryzysu, a reakcje sektora bankowego przełożyły się na ich klientów – w tym na firmy, utrudniając im dodatkowo walkę ze skutkami spowolnienia gospodarczego. Przedsiębiorcy narzekają na sektor bankowy jako ,,winowajcę” kryzysu. Warto przyjrzeć się, jak kryzysowa polityka banków wygląda od środka. W tym celu w dn. 15-16 kwietnia br. odbędzie się konferencja Różne aspekty kredytowania w dobie kryzysu. Eksperci Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy przygotowali dwa ciekawe wystąpienia. Pierwsze z nich to prelekcja Mec. Aleksandra Barczewskiego (Ekspert Departamentu Prawa Korporacyjnego, Konkurencji i Własności Intelektualnej) „Nowy kredyt konsumencki – nowe możliwości i nowe ryzyka”. Poruszone zostaną kwestie nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego, obowiązków informacyjnych banku wobec konsumentów, badania zdolności kredytowej konsumenta przed udzieleniem kredytu, prawa konsumenta do odstąpienia od umowy kredytu oraz niedozwolonych postanowień w umowach kredytowych na podstawie orzecznictwa UOKiK i sądów. Ponadto Rafał Dajczer (Kierujący Departamentem Instytucji Finansowych i Rynku Kapitałowego) przedstawi temat „Wybrane aspekty prawne związane z zabezpieczeniem wykonania umów kredytu”. Omówione zostaną kwestie związane m.in. z wykonaniem umów kredytu – główne problemy prawne, nowe rekomendacje nadzoru ostrożnościowego w zakresie udzielania kredytów, zabezpieczenia rzeczowe i osobowe umów kredytu, a także umowy ubezpieczenia stosowane w praktyce bankowej. Dla Klientów Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy organizator zapewnia 25 % zniżki na udział w spotkaniu. Zapraszamy serdecznie!