Forum Prawa Korporacyjnego

Forum Prawa Korporacyjnego – wydarzenie, podczas którego zaprezentowane zostaną najnowsze i sprawdzone praktyki prawne spółek z o.o. i akcyjnych. Omówione zostaną również planowane zmiany prawa korporacyjnego mające istotny wpływ na działania podejmowane przez zarządy oraz departamenty prawne spółek kapitałowych. Partnerem prawnym forum jest Kancelaria Chałas i Wspólnicy, a jej eksperci poprowadzą większość bloków tematycznych, m.in.: grupy kapitałowe – funkcjonowanie i zależność między spółkami, prawo konkurencji w grupie kapitałowej, optymalizacja zatrudnienia członków organów spółek, przejęcia, przekształcenia i podział spółek, biuro zarządu w sytuacjach kryzysowych, ochrona danych osobowych, podatkowe grupy kapitałowe jako narzędzie optymalizacji podatkowej.