„Energetyczny Przełom” – Konferencja Ekspertów Sektora OZE

Kancelaria jest honorowym patronem Konferencji Ekspertów pt. „Energetyczny Przełom”.

Wydarzenie odbędzie się dnia 30.10.2008 r. w siedzibie Business Center Club przy Placu Żelaznej Bramy 10 w Warszawie. Będzie to największe spotkanie samorządowców realizujących programy UE, przedstawicieli organizacji działających na rzecz rozwoju OZE (odnawialnych źródeł energii), polityków, inwestorów oraz niezależnych ekspertów. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Urząd Regulacji Energetyki oraz Business Centre Club. Generalny patronat medialny sprawuje TVN/CNBC Biznes. Celem Konferencji jest m.in. przybliżenie zagadnień dotyczących realizacji inwestycji w sektorze OZE, kwestii dotyczących rozwiązania barier w zakresie prawa energetycznego oraz budowlanego, a przede wszystkim wypracowanie jednolitego stanowiska w przedmiocie zmian legislacyjnych niezbędnych dla usprawnienia procesów inwestycyjnych związanych z OZE. Stanowisko to zostanie przekazane przez uczestników spotkania Andrzejowi Czerwińskiemu, Przewodniczącemu Sejmowej Podkomisji ds. Energetyki.