Dr Bogdan Fischer prelegentem Międzynarodowej Konferencji SASO 2017

Nowa Era Jakości Oprogramowania – czy już była, jest obecnie czy dopiero nadejdzie? To temat przewodni Międzynarodowej Konferencji SASO 2017, w której prelegentem będzie dr Bogdan Fischer, partner z Kancelarii Chałas i Wspólnicy. Podczas prelekcji poruszy on problematykę ochrony prawa do prywatności i innych tajemnic prawnie chronionych w branży IT.

Konferencja SASO odbędzie się 30 czerwca w Poznaniu w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest zorganizowana wspólnie z 20-tą Konferencją Business Intelligence Systems (BIS 2017) oraz II Kongresem Informatyki Ekonomicznej (KIE 2017) pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania, Komitetu Ekonomicznego Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Organizatorem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania.

Szczegóły wydarzenia znajdują się na stronie http://bis.kie.ue.poznan.pl/bis2017/