Dr Bogdan Fischer o bezpieczeństwie w chmurach

„Cloud computing a legislacja” to temat prelekcji mecenasa Bogdana Fischera, z jaką wystąpi na IV konferencji naukowej poświęconej bezpieczeństwu w Internecie. Wydarzenie odbędzie się w dniach 28-29 maja w Warszawie i przebiegnie pod hasłem „Cloud computing – przetwarzanie informacji w chmurze”.

Dr Bogdan Fischer w swoim wystąpieniu omówi nowe wyzwania legislacyjne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w chmurach obliczeniowych. Prelekcja mecenasa Fischera będzie jednym z punktów sesji poświęconej publicznoprawnym aspektom korzystania z chmury. Władze publiczne stają obecnie przed nowymi wyzwaniami związanymi z zapewnianiem bezpieczeństwa w chmurach, racjonalnym wykorzystaniem chmur w działalności parlamentu, administracji rządowej i samorządowej oraz w wymiarze sprawiedliwości – podkreślają organizatorzy. Rozpoznanie wpływu przetwarzania w chmurach na zdolność państwa do realizacji jego funkcji (zamówienia publiczne, własne chmury, integracja serwisów rządowych, udostępnianie informacji publicznej w chmurach, zabezpieczenia informacji niejawnych,) a także wpływu umieszczania e-usług publicznych w chmurze na prawa i wolności obywatelskie będzie celem tego właśnie panelu – dodają. Wśród prelegentów znajdą się m.in. profesorowie uczelni wyższych: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także przedstawiciele Google, Microsoftu i GIODO. Organizatorami wydarzenia są: UKSW, GIODO, Szef ABW, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne. Więcej informacji pod adresem http://www.wpia.uksw.edu.pl/konferencje