Czy warto zakładać Spółkę / oddział w Niemczech? – seminarium

Kancelaria Chałas i Wspólnicy, w związku z planowanym otwarciem biura w Berlinie zorganizowała seminarium dotyczące prawnych aspektów zakładania spółki bądź oddziału w Niemczech. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele polskich firm, którzy zapoznali się z wiedzą z zakresu m.in. rodzajów spółek i ich form prawnych najbardziej korzystnych pod względem prowadzenia biznesu w Niemczech, jak również kwestii podatkowych na przykładzie spółki z o.o. Uczestnicy seminarium dowiedzieli się również jakie obszary gospodarcze są najbardziej perspektywiczne na rynku niemieckim, dla ich działalności. Jak wynika z danych w 2013 roku polski eksport do Niemiec wyniósł 38,2 mld euro i wzrósł w porównaniu z rokiem 2012 o 5,9 proc., natomiast import z Niemiec zamknął się kwotą 33,3 mld euro i był wyższy o 1,5 proc. Oznacza to, że w handlu z Niemcami Polska wypracowała nadwyżkę w wysokości prawie 5 mld euro.

Według danych Ambasady RP w Polsce wartość inwestycji polskich w Niemczech szacuje się na poziomie na 1,3 mld euro. To już nie tylko duże firmy, koncerny lecz także setki małych i średnich przedsiębiorstw, które odkryły dla siebie korzyści wiążące się z działalności na rynku niemieckim.