Cykl seminariów NewConnect – nowa, wspólna inicjatywa Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy oraz GPW

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy wraz z Giełdą Papierów Wartościowych podjęli wspólną inicjatywę organizacji cyku seminariów poświęconych tematyce NewConnect i Catalyst.

Do wzięcia udziału w seminariach zaproszeni zostali przedsiębiorcy skupieni w izbach przemysłowo – handlowych oraz w innych organizacjach branżowych zrzeszających przedsiębiorców. Seminaria odbędą się m.in. Krakowie, Poznaniu, Toruniu, Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie.

Nowoczesna gospodarka wolnorynkowa stworzyła potrzebę korzystania z alternatywnych wobec kredytu bankowego instrumentów pozyskiwania kapitału. Przedsiębiorcy powinni mieć możliwość łatwego i bezpiecznego finansowania swojej działalności w oparciu o przejrzyste w swojej konstrukcji instrumenty finansowe.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu swoich Klientów Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy wraz z Giełdą Papierów Wartościowych podjęli wspólną inicjatywę organizacji cyklu seminariów poświęconych tematyce NewConnectCatalyst. Do grona znakomitych prelegentów biorących udział w całym cyklu należą eksperci czynnie zajmujący się przedstawianymi obszarami funkcjonowania polskiej gospodarki. Będą to zarówno autoryzowani doradcy NewConnect jaki i wybitni przedstawiciele Giełdy Papierów Wartościowych. W trakcie najbliższej konferencji omówione zostaną zagadnienia poświęcone rynkowi NewConnect jako szansy dla innowacyjnych przedsiębiorstw oraz jako alternatywy dla finansowania projektów spółki. Seminaria odbędą się m.in. w Krakowie, Poznaniu, Toruniu, Gdańsku oraz Wrocławiu natomiast na inaugurację zapraszamy do Warszawy. Terminy spotkań:

  • 20.04 – Wrocław (Dolnośląska Izba Gospodarcza, ul. Świdnicka 39)
  • 06.05 – Toruń (Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Mikołaja Kopernika 4)
  • 11.05 – Kraków (Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Floriańska 3)
  • 20.05 – Gdańsk (Gdański Związek Pracodawców, ul. Uphagena 23)
  • 01.06 – Poznań (Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji, ul. Św. Marcin 80/82)
  • 10.06 – Warszawa (Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10)

Serdecznie zapraszamy! Wszystkich zainteresowanych prosimy o konsultowanie terminów na stronie chwp.pl/news oraz przesłanie swojego zgłoszenia do pani Karoliny Pawlińskiej e-mail: kpawlinska@chwp.pl, najpóźniej na tydzień przed wyznaczonym terminem seminarium.