Chałas i Wspólnicy podczas październikowych konferencji na Ukrainie

Jarosław Chałas, Partner Zarządzający Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy był gościem specjalnym III Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego w Ługańsku na Ukrainie (11-13 października 2012).

Mec. Chałas wziął udział w uroczystym otwarciu Forum, które odbyło się w zabytkowej sali kolumnowej ługańskiego ratusza. Uczestnikami wydarzenia byli m.in. Wicepremier Ukrainy Sergiy Tigipko, Prezes Frakcji Partii Regionów Aleksandr Efremov, Prezes Administracji Rejonowej Vladimir Pristyuk. Liczba gości przekroczyła 800 osób, licznie reprezentowani byli przedstawiciele administracji państwowej oraz biznesu 23 krajów m.in. Argentyny, Wielkiej Brytanii, Węgier, Niemiec, Hiszpanii, USA, Szwajcarii, Chin. Kancelaria znalazła się wśród prelegentów najważniejszych paneli merytorycznych Forum. Ich tematyka koncentrowała się wokół takich zagadnień jak prowadzenie biznesu przez inwestorów zagranicznych na Ukrainie oraz możliwości wprowadzenia ukraińskich produktów na rynki zagraniczne. Forum Inwestycyjne w Ługańsku to jedno z ważniejszych międzynarodowych wydarzeń na Ukrainie. Podczas 3 intensywnych dni przedstawiciele ukraińskich władz, dyplomaci m.in. z Iranu, Kazachstanu i Rosji oraz goście z innych krajów dyskutowali o inwestycjach i możliwościach biznesowych Okręgu Ługańskiego i krajów regionu.

 

Równocześnie, 12 października, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy uczestniczyła w obradach XII Międzynarodowego Forum Ekonomicznego, które odbyło się we Lwowie. Forum skupiło liczną grupę przedsiębiorców i urzędników z Ukrainy, Białorusi, Polski i Łotwy.

Członkami polskiej delegacji byli m.in. prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota, podsekretarz stanu w Ministerstwie gospodarki RP Dariusz Bogdan i wojewoda podkarpacki Mirosław Karapyta. Na Forum przybyli ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin i konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd. Korpus dyplomatyczny reprezentował konsul Austrii Wolf Dietrich Haim i były prezydent Łotwy Guntis Ulmanis.
Przedstawiciele kancelarii w panelu dyskusyjnym „Współpraca transgraniczna” przedstawili uczestnikom najnowsze zmiany w kodeksie celnym Ukrainy, które mają bezpośredni wpływ na prowadzenie biznesu w tym kraju. Podczas konferencji prasowej towarzyszącej wydarzeniu gubernator lwowski Mychajło Kostiuk podkreślił potencjał gospodarczy woj. lwowskiego i przedstawił przyszłą politykę inwestycyjną, w której ważne miejsce ma zajmować uproszczenie procedur pozwalających na założenie własnego biznesu. Wzorując się na przykładach z Polski, gdzie takie procedury są bezpłatne i zajmują kilkanaście minut, zamiarem Kostiuka jest wprowadzenie takiego trybu we Lwowie. Ma to polepszyć klimat inwestycyjny i sprzyjać rozwojowi regionu. Przewodniczący Agencji Inwestycji i Projektów Władysław Kaśkiw przytoczył dane dotyczące stanu inwestycyjnego woj. lwowskiego. Województwo pod względem inwestycji uplasowało się na drugiej – po Kijowie – pozycji, posiada ponad 1,5 mld dol. przeznaczonych na ten cel. Z 370 mln euro tylko około 30% jest wkładem budżetowym, reszta to inwestycje prywatne.


Jarosław Chałas, Partner Zarządzający Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy uczestniczył w jubileuszowym V Międzynarodowym Szczycie Inwestycyjnym DIIS w Doniecku. Wydarzenie miało miejsce 18 października.

Doniecki Szczyt to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń biznesowych na Ukrainie, odbywa się cyklicznie od 2008 roku. W spotkaniu biorą udział liderzy międzynarodowego i ukraińskiego biznesu, przedstawiciele administracji Ukrainy najwyższego szczebla, dyskutowane są kwestie rozwoju gospodarczego i perspektywy inwestycyjne państwa. Organizatorami Szczytu są Doniecka Obwodowa Administracja Państwowa i Rada Obwodowa Doniecka. Do uczestnictwa w V Szczycie zostali zaproszeni wiodący eksperci w dziedzinie inwestycji, szefowie największych korporacji finansowo-przemysłowych, urzędnicy państwowi Ukrainy, przedstawiciele rządu i władz regionalnych. Tegoroczny DIIS w głównej mierze poświęcony był wdrażaniu programu reform ekonomicznych 2010-2014 „Zamożne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, efektywne państwo, w tym poprawa klimatu inwestycyjnego i stworzenie najbardziej sprzyjających warunków dla prowadzenia biznesu”. Ważnymi punktami dyskusji były kwestie klimatu inwestycyjnego, w tym próby stworzenia najbardziej korzystnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie. Gościem specjalnym V Szczytu DIIS był Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz, któremu towarzyszył deputowany Ukrainy Rinat Achmetow.