Chałas i Wspólnicy partnerem Baltic Business Forum 2012

W dniach 25-27 kwietnia w Świnoujściu odbędzie się IV edycja międzynarodowej konferencji gospodarczej Baltic Business Forum „Europa: Północ, Wschód – biznes bez granic”. Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy jest partnerem merytorycznym wydarzenia oraz współorganizatorem dwóch paneli dyskusyjnych. Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Gospodarki Waldemar Pawlak.

Główną ideą tegorocznego forum jest stworzenie pomostu dla integracji Europy ze Wschodem, promocja programu „Partnerstwo Wschodnie” oraz wspieranie i moderowanie systemowych działań mających na celu pomoc przedsiębiorcom w perspektywie transgranicznej. Konferencja będzie również doskonałą okazją do promowania przedsiębiorstw oraz nawiązywania międzynarodowych kontaktów.
Forum zgromadzi ekspertów, przedstawicieli biznesu, polityki, administracji państwowej oraz organizacji pozarządowych z Polski, UE, krajów skandynawskich oraz państw objętych Partnerstwem Wschodnim. Prowadzone w międzynarodowym gronie dyskusje będą miały na celu wskazanie kierunków niezbędnych zmian w polityce gospodarczej całego regionu. Jednym z najważniejszych zagadnień poruszanych podczas spotkania będzie bezpieczeństwo energetyczne.
Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy została zaproszona do poprowadzenia dwóch paneli dyskusyjnych. Szef Departamentu Prawa Farmaceutycznego i Żywnościowego Kancelarii, Małgorzata Paluch, poprowadzi 26 kwietnia panel poświęcony polskiemu rynkowi żywności. Jego tematem będą kwestie związane z handlem artykułami spożywczymi oraz perspektywy, bariery i wyzwania, jakie stoją przed polskimi producentami zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym. Udział w panelu zapowiedzieli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, Głównej Inspekcji Sanitarnej, Instytutu Żywności i Żywienia, Państwowego Zakładu Higieny oraz prezesi znaczących przedsiębiorstw z branży spożywczej. Tego samego dnia eksperci Kancelarii wezmą również udział w panelu dyskusyjnym pod hasłem „Prawo Unii Europejskiej – kraje Wschodu”. Do udziału w nim zaproszono szefów firm działających na rynkach wschodnich oraz przedstawicieli izb i stowarzyszeń zrzeszających przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w regionie wschodnim i nadbałtyckim.
Podczas forum odbędą się liczne sesje plenarne dające możliwość poznania praktycznych zagadnień na temat otoczenia politycznego i biznesowego, zdobycia informacji o aktualnej sytuacji ekonomicznej oraz regulacjach prawnych mających wpływ na działalność gospodarczą. Sesje poświęcone będą m.in. bezpieczeństwu energetycznemu, ekologii, zielonej energii, programowi „Partnerstwo Wschodnie” oraz źródłom finansowania inwestycji. Sesja zamykająca przebiegnie pod hasłem „Bałtyk – Polska – Chiny”. Jej uczestnicy podzielą się spostrzeżeniami na temat perspektyw rozwoju współpracy z Chińską Republika Ludową. W trakcie sesji przedstawiona zostanie deklaracja państw Morza Bałtyckiego wobec Chin.
Organizatorami konferencji są: Stowarzyszenie Baltic Business Forum, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydent Miasta Świnoujście. Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy jest obecna na forum od jego pierwszej edycji. Program Baltic Business Forum 2012

***
Stowarzyszenie Baltic Business Forum powstało w 2009 roku z inicjatywy grupy osób, które zajmują się gospodarką, biznesem oraz polityką zagraniczną. Inicjatywę powołania stowarzyszenia wsparł Prezydent Aleksander Kwaśniewski, Przewodniczący Rady Strategii BBF. W zarządzie stowarzyszenia, obok Dariusza Rosatiego i Jacka Piechoty zasiada również mecenas Jarosław Chałas. Głównym celem BBF jest udział w tworzeniu korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw.