Chałas i Wspólnicy o prawnych aspektach wymiany handlowej z Rosją na Bałtyckim Forum Biznesu

Eksperci Kancelarii wzięli udział w Bałtyckim Forum Biznesu, odbywającym się 9 lutego w Gdańsku. Prelekcję na temat prawnych i podatkowych aspektów polsko-rosyjskiej wymiany handlowej poprowadziła Veronika Konyaeva, prawnik z zespołu Russian Desk Kancelarii.

Specjalista prawa rosyjskiego, Veronika Konyaeva, zaproszona została do wystąpienia w ramach panelu poświęconego wsparciu prawnemu przedsiębiorców współpracujących z podmiotami Federacji Rosyjskiej i Obwodu Kaliningradzkiego. Oprócz spraw prawnych na forum poruszane były również kwestie dotyczące sposobów finansowania oraz zabezpieczania inwestycji na terytorium FR. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi wysocy przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, PAIiIZ, władze Obwodu Kaliningradzkiego oraz Federacji Rosyjskiej. Liczne sesje branżowe były okazją do nawiązywania kontaktów handlowych przez przedsiębiorców działających w regionie nadbałtyckim. To już kolejna w tym roku konferencja poświęcona kwestiom współpracy państw regionu nadbałtyckiego, podczas której głos ekspercki zabierają specjaliści Chałas i Wspólnicy. O prawnych aspektach współpracy gospodarczej z państwami Europy Środkowo-Wschodniej prawnicy Kancelarii mówić będą również w ramach XIX Forum Gospodarczego, odbywającego się w dniach 5-6 marca w Toruniu oraz podczas konferencji Export Finance Rosja, 19 marca w Warszawie.

***

Organizatorami Bałtyckiego Forum Biznesu byli: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie, Rząd Obwodu Kaliningradzkiego, Kaliningradzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Konsulat Generalny Szwecji w Petersburgu – Oddział w Kaliningradzie.