Chałas i Wspólnicy na konferencji o polskim rynku gazu

„Nowe wyzwania dla sektora gazowego – Prawo gazowe i jego wpływ na funkcjonowanie rynku gazu w Polsce”, to motyw przewodni konferencji, na którą zaproszony został Krzysztof Kwiecień, ekspert z Departamentu Prawa Energetycznego Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy. Wydarzenie miało miejsce 4 kwietnia w Warszawie.

Konferencja poświęcona była nowym uwarunkowaniom rynku gazu w świetle planowanych zmian ustawodawczych związanych z pracami nad wprowadzeniem tzw. trójpaku energetycznego. Jej uczestnikami byli przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych. Krzysztof Kwiecień przedstawił projekt nowych – istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstw gazowniczych – regulacji w projekcie prawa gazowego, dotyczących procesu koncesjonowania w całym łańcuchu gazowym. Omówił treść, znaczenie oraz konsekwencje projektowanych regulacji, polegających na wprowadzeniu koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży gazu ziemnego, mającej zastąpić koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na obrocie gazem ziemnym oraz obrocie gazem ziemnym z zagranicą. Istotnym punktem prelekcji była dyskusja z uczestnikami, dotycząca projektowanych zwolnień z obowiązku uzyskania koncesji w zakresie sprzedaży gazu ziemnego.