Baltic Business Forum po raz kolejny w Świnoujściu

W dniach 28 – 29 kwietnia 2010 roku w Świnoujściu odbędzie się kolejny zjazd Baltic Business Forum.

Inicjatorem spotkania jest stowarzyszenie Baltic Business Forum oraz Agencja Informacji i Inwestycji zagranicznych. Stowarzyszenie BBF zrzesza osoby fizyczne oraz prawne zainteresowane rozwijaniem międzynarodowych, krajowych i regionalnych więzi gospodarczych, naukowych i kulturalnych. Jego celem jest m.in. promocja strategii regionalnych Unii Europejskiej, w szczególności strategii dla regionu Morza Bałtyckiego oraz programów wspomagających rozwój wszechstronnych stosunków z państwami wschodnimi, a także promocja programu „Partnerstwo Wschodnie” i jego flagowych inicjatyw.

Swoje cele BBF realizuje m.in. poprzez organizowanie szkoleń, konferencji i seminariów. Jednym z takich wydarzeń jest coroczne spotkanie w Świnoujściu. W zeszłym roku odbyło się ono pod hasłem „Baltic Business Forum – Ukraina Nowe Możliwości” i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, biznesu z różnych branż, organizacji pozarządowych, a także polityków krajowych i europejskich.

Celem tegorocznego spotkania jest pogłębianie integracji europejskiej oraz wskazanie kierunku niezbędnych zmian w polityce gospodarczej Europy i sąsiadów. Ponadto podkreślenie wagi swobodnego przepływ usług, ludzi, towarów i kapitału, który pozwala na efektywniejsze gospodarowanie, ale i z drugiej strony wymaga stałego monitorowania, wprowadzania kolejnych ułatwień prawnych i wspólnych inwestycji.

Spotkaniu przewodniczyć będzie prezes stowarzyszenia BBF Dariusz Rosati. Udział w nim wezmą także pozostali członkowie zarządu BBF, w tym Mecenas Jarosław Chałas, Jacek Piechota, Jacek Kaczmarek oraz Małgorzata Ostrowska.

Oprócz przedstawicieli biznesu swoje uczestnictwo potwierdzili także przedstawiciele administracji rządowej , samorządowej, Izb Gospodarczych oraz ambasad m.in. Ukrainy, Kazachstanu i Rosji.

W charakterze prelegentów wystąpią m.in. :

• Hanna Jahns – Gabinet Komisarza UE ds. Rozwoju Regionalnego,

• Stanisław Gawłowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska,

• Rafał Baniak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki,
• Bożena Czaja – Wiceprezes Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych,

•dr Ludwik Sobolewski – Prezes Giełdy Papierów Wartościowych,

• dr Iwona Sroka – Prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,

• Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich.

 

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy podobnie jak w zeszłym roku i tym razem będzie aktywnym partnerem wydarzenia.