AKADEMIA PRAWA W FARMACJI rozpoczęła szkolenia

1 lipca 2009 r. odbyło się pierwsze szkolenie z cyklu AKADEMIA PRAWA W FARMACJI, organizowanego wspólnie przez Kancelarię Prawną Chałas i Wspólnicy oraz OINpharma Sp. z o.o.
W roli prelegentów wystąpili: radca prawny Rafał Pelc – szef Departamentu Prawa Farmaceutycznego oraz rzecznik patentowy Marcin Barycki, kierujący Departamentem Prawa Własności Intelektualnej.

Eksperci zaadresowali do uczestników szkolenie na temat: ZASTOSOWANIA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (KPA) W POSTĘPOWANIACH PROWADZONYCH PRZED ORGANAMI WŁAŚCIWYMI DLA PRODUKTÓW LECZNICZYCH.
Temat ten, jako rzadko prezentowany podczas szkoleń, a jednocześnie bardzo praktyczny w wykorzystaniu z uwagi na fakt, że przeważająca liczbą postępowań przed Ministrem Zdrowia, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych czy Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, toczy się wg zasad KPA, spotkał się z dużym zainteresowaniem podmiotów (firm) farmaceutycznych, jak i z wieloma pytaniami w trakcie prezentacji do prowadzących szkolenie. Uczestnicy szkolenia otrzymali na zakończenie warsztatów certyfikaty potwierdzające ich udział.

Następne szkolenia w ramach AKADEMII PRAWA W FARMACJI, z udziałem ekspertów z Kancelarii Chałas i Wspólnicy, odbędą się jesienią i będą poświęcone, w pierwszej kolejności, nazwom produktów leczniczych w świetle prawa farmaceutycznego i prawa własności przemysłowej, oraz szczegółowej charakterystyce prawa Unii Europejskiej będącego często podstawą rozwiązań prawnych w Polsce oraz europejskich procedur rejestracji produktów leczniczych, ze wskazaniem możliwości/obowiązku korzystania z prawa UE przez firmy z branży farmaceutycznej.