AKADEMIA PRAWA W FARMACJI: Nazwy produktów leczniczych w świetle przepisów prawa farmaceutycznego i prawa własności przemysłowej – szkolenie odbędzie się we wrześniu

2 lipca 2009 r. Szef Departamentu Farmaceutycznego Kancelarii Rafał Pelc oraz Rzecznik Patentowy Marcin Barycki, poprowadzą drugie szkolenie z cyklu AKADEMIA PRAWA W FARMACJI. Szkolenie Nazwy produktów leczniczych w świetle przepisów prawa farmaceutycznego i prawa własności przemysłowej, dedykowane jest dla kadry kierowniczej firm farmaceutycznych, kierowników i pracowników działów rejestracji i działu ds. informacji naukowej, osób odpowiedzialnych za dopuszczenie produktów do obrotu, za przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej oraz za bezpieczeństwo produktu leczniczego. Uczestnicy seminarium zapoznają się z teorią, procedurami oraz prawnymi i praktycznymi zwyczajami dotyczącymi nazewnictwa i rejestracji krajowych i międzynarodowych produktów leczniczych w świetle prawa farmaceutycznego oraz własności przemysłowej.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie www.oinpharma.pl.