Wygraliśmy dla Leo!

Leo Beenhakker wygrał proces o ochronę dóbr osobistych. Sąd w Poznaniu przychylił się do żądań powoda, wniesionych przez reprezentującego go mecenasa Bogdana Fischera z Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna. Sąd uwzględnił wszystkie postulaty, jakie zostały zgłoszone przez pełnomocnika Leo Beenhakkera i orzekł zapłatę zadośćuczynienia przez R.Osucha w wysokości 75 000 zł. Treść wyroku w sprawie, począwszy od potwierdzenia naruszenia, a kończąc na zasądzeniu kwoty zadośćuczynienia w wysokości żądanej przez stronę powodową, określić należy jako niewątpliwy sukces zespołu Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna.