Kancelaria Chałas i Wspólnicy wygrywa kolejną sprawę przed kazachstańskim sądem

Oddział Kancelarii w Ałmaty wygrał dla dużej polskiej firmy z branży budowlanej proces o zapłatę wysokiej sumy należności od jednego z jej kazachstańskich kontrahentów.

Kancelaria reprezentowała przedsiębiorstwo przed kazachstańskim sądem w sprawie windykacyjnej przeciwko lokalnej spółce. Proces miał wysoce skomplikowany i precedensowy charakter.

Oddział Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy w Ałmaty powstał w lipcu 2010 roku i od tego czasu odnotował dynamiczny rozwój, pozyskując wielu nowych klientów. Dzięki posiadaniu zespołu doświadczonych ekspertów gwarantuje pomoc podmiotom kazachstańskim zarówno w ich rozwoju na rynkach lokalnych, jak i we współpracy z Azją Centralną. Współpraca prawników polskich i kazachstańskich pozwala Kancelarii kompleksowo doradzać również rodzimym firmom prowadzącym lub zamierzającym prowadzić działalność w Azji Centralnej.