Chałas i Wspólnicy zwycięzcą przetargu na obsługę Rady Nadzorczej spółki Bumar

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy wygrała przetarg na obsługę prawną Rady Nadzorczej Bumar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. O wyborze Kancelarii zadecydowało jej znaczące doświadczenie w doradztwie dla rad nadzorczych i zarządów spółek kapitałowych, w szczególności pomoc prawna świadczona organom wielu spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak Telewizja Polska S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., ENEA S.A., KGHM Polska Miedź S.A. Do zakresu prac Kancelarii należeć będzie bieżące doradztwo prawne we wszystkich sprawach objętych działaniem Rady Nadzorczej Bumar Sp. z o.o., w szczególności z zakresu prawa spółek, prawa cywilnego, administracyjnego oraz prawa zamówień publicznych, jak również opiniowanie i analizowanie wniosków i projektów uchwał przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki oraz uchwał własnych Rady Nadzorczej.
W ramach współpracy Kancelaria odpowiedzialna będzie też za sporządzanie opinii prawnych w sprawach kierowanych do Rady Nadzorczej Bumar Sp. z o.o. przez Zarząd Spółki, doradztwo w zakresie problemów korporacyjnych oraz dotyczących funkcjonowania Spółki w ramach Grupy Kapitałowej, udzielanie porad i konsultacji oraz sporządzanie projektów pism związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Rady Nadzorczej Bumar Sp. z o.o. Kancelaria zapewni również dyżury adwokatów lub radców prawnych podczas posiedzeń Rady Nadzorczej. Za realizację obsługi prawnej odpowiedzialna będzie mecenas Anna Bajerska, szef departamentu prawa korporacyjnego Kancelarii.