Działamy z myślą o wspieraniu uczciwej konkurencji oraz zapewnieniu naszym klientom bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym. Dokonujemy kompleksowej, wiarygodnej analizy i oceny zdarzeń gospodarczych w świetle skutków podatkowych. Nasze doświadczenia pozwalają nam na dostarczenie szerokiego wachlarza produktów podatkowych oraz finansowych, w szczególności uwzględniających wyłącznie zgodne z prawem rozwiązania, przyczyniające się do zyskownego działania na rynku oraz gwarantujące poprawność rozliczeń z fiskusem.

Wykorzystujemy innowacyjne rozwiązania technologiczne w obszarze analizy finansowej, modelowaniu statystycznym oraz symulacji procesów zachodzących w gospodarce narodowej, jak też jako nieliczni na rynku projektujemy plany strategiczne z wykorzystaniem danych biznesowych w oparciu o modelowanie predykcyjne.

Naszym głównym celem jest dostarczanie wiedzy z zakresu oceny rzetelności rozliczeń dokonywanych transakcji, jak również identyfikowanie ryzyk wynikających ze zdarzeń przeszłych, szacownie kosztów błędów w uiszczaniu danin publicznych.

Największym atutem, który bez wątpienia wyróżnia nas na tle innych podmiotów z branży są nasi eksperci specjalizujący się w różnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych, jak i gałęziach prawa, ekonomii, finansów, rachunkowości przedsiębiorstw, działając w biznesie od wielu lat, czy też posiadając wieloletnie doświadczenie w jednostkach organizacyjnych resortu finansów. Pozwala nam to dostosować się do potrzeb biznesu, jak też uwzględniać kompleksowo ustawowe i pozaustawowe wymagania fiskalne, określane w najnowszej linii rozstrzygnięć sądowych czy też stanowiskach i komunikatach ministra finansów.

Projektowane i wdrażane przez nas nowoczesne koncepcje zarządzania ryzykiem podatkowo-finansowym mają na celu rozwój i wzrost efektywności przedsiębiorstw, a także dostarczanie wiedzy organom administracji publicznej o poziomie stabilności systemu podatkowego w Polsce.

Zespół Ekspertów

Jarosław Chałas

Partner

Jest specjalistą w dziedzinie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz prawa kontraktów. Był doradcą i negocjatorem w wielu projektach prywatyzacyjnych kluczowych polskich przedsiębiorstw państwowych oraz w procesach licznych przejęć, fuzji, nabycia udziałów i akcji. Wspierał największe polskie grupy kapitałowe w projektach restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych.

W ramach swojej dotychczasowej działalności był członkiem władz wielu spółek m.in. wiceprezesem Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej oraz doradcą Zarządu TVP SA. Pełnił też funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Messenger Service Stolica SA (obecnie UPS Polska Sp. z o.o.) oraz zasiadał w Radzie Nadzorczej Mostostal Zabrze Holding SA. Obecnie jest m.in. członkiem Rady Nadzorczej Energa Czarni Słupsk oraz członkiem zarządu Baltic Bussines Forum.

Jest aktywnym członkiem wielu organizacji m.in. ekspertem Business Centre Club do spraw prawa gospodarczego czy członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Ponadto jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan oraz Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. To także niezależny rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Zasiada również w wielu Radach Programowych, m.in. Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii Miasto Plus Toruń, Leader`s Pit-Stop, CEO Round Table, a także Forum Smart Cities w Łodzi. Jest także członkiem Rady Programowej najstarszego klubu biznesowego w Polsce – Polskiego Klubu Biznesu.

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

SZCZEGÓŁY

Podatki bezpośrednie

SZCZEGÓŁY

Podatki pośrednie

SZCZEGÓŁY

Podatki sektorowe

SZCZEGÓŁY

Sektor publiczny

SZCZEGÓŁY

Opinie i ekspertyzy sądowe, arbitrażowe, ugodowe

SZCZEGÓŁY

Doradztwo międzynarodowe i współpraca z organami podat. państw UE

SZCZEGÓŁY

Analizy ekonomiczne opodatkowania

SZCZEGÓŁY

Raporty i opinie podatkowe

SZCZEGÓŁY

Tax Compliance

SZCZEGÓŁY