O Kancelarii

Chałas i Wspólnicy jest jedną z czołowych kancelarii prawnych w kraju. Koncentruje się na obsłudze dużego biznesu. Specjalizuje się w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych – najliczniejszą grupę Klientów stanowią wiodące zagraniczne koncerny. Na polskim i europejskim rynku kancelaria znana jest z realizacji dużych i skomplikowanych projektów oraz transakcji.

Dzięki sieciowej strukturze Klienci kancelarii mają nieograniczony dostęp do międzynarodowej ekspertyzy prawnej, praktycznej wiedzy na temat lokalnych rynków oraz zasobów, które może im zagwarantować jedynie międzynarodowa firma. Założona w Warszawie w 1995 roku, od lat znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepszych firm prawniczych w Polsce.

Doradztwo na rzecz krajowych i międzynarodowych firm świadczone jest przez zespół precyzyjnie wyselekcjonowanych prawników. Usługi prawne obejmują wszystkie obszary prowadzenia działalności gospodarczej. Dominującymi specjalizacjami są: prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia, prawo energetyczne, własność intelektualna, nowe technologie i ochrona informacji, proces, podatki, obsługa rynków wschodnich. Kancelaria realizowała złożone projekty m.in. dla sektora: energetycznego, chemicznego, petrochemicznego, transportowego, (tele)informatycznego, spożywczego, budowlanego, bankowego, FMCG.

Chałas i Wspólnicy posiada międzynarodowy profil – obsługa prawna świadczona jest poprzez sieć biur oraz kancelarii partnerskich zlokalizowanych w ponad 20 krajach świata. Międzynarodowy zespół prawników oferuje Klientom zintegrowane usługi doradztwa prawnego najwyższej jakości.

Nagrody i wyróżnienia

Kancelaria na świecie

Chałas i Wspólnicy jest jedną z nielicznych firm prawniczych w Polsce o globalnym zasięgu.

Obsługa prawna świadczona jest w kilkunastu językach, a skala działania kancelarii obejmuje 20 krajów na czterech kontynentach: Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej. Oddziały-biura naszej kancelarii mieszczą się w następujących krajach:

 • Kazachstan– Ałmaty,
 • Ukraina – Kijów,
 • Niemcy – Berlin.

Globalna ekspertyza jest dla Klientów kancelarii kluczowa. Równie ważna jest praktyczna znajomość lokalnych realiów gospodarczych, w których przedsiębiorstwa prowadzą swoją działalność. Przykładem jest biuro kancelarii w Kazachstanie, które wraz z kancelariami partnerskimi realizuje najbardziej złożone projekty w regionie Azji Środkowej.

Jako jedna z nielicznych kancelarii w Polsce, Chałas i Wspólnicy specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw działających w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki wsparciu biura w Kijowie oraz współpracy z licznymi oddziałami satelickimi kancelaria regularnie doradza firmom zarówno w krajach regionu CEE, w Rosji oraz Unii Europejskiej.

Struktura kilkunastu zaufanych kancelarii partnerskich działających w oparciu o współpracę z Chałas i Wspólnicy obejmuje następujące kraje, a w nich główne miasta:

 • Rosja – Moskwa
 • Białoruś – Mińsk
 • Mongolia – Ułan Bator
 • Rumunia – Bukareszt, Kluż Napoka
 • Bułgaria – Sofia
 • Czechy – Praga
 • Słowacja – Bratysława
 • Niemcy – Berlin, Frankfurt nad Menem, Hamburg, Bremen
 • USA – Nowy Jork, Chicago, Key West, Salt Lake City, New Hartwort
 • Bahamy – Freeport, Nassau
 • Brazylia – Sao Paulo

 • Argentyna – Buenos Aires
 • Chile – Santiago
 • Meksyk – Mexico City
 • Hiszpania – Madryt
 • Włochy – Mediolan
 • Indie – New Delhi
 • Chiny – Shanghai
 • Panama – Panama City
 • Costa Rica – San Jose
 • Ekwador – Guaguquil

Dzięki przynależności do prestiżowej sieci Zumpano, Patricios & Winker Klienci kancelarii Chałas i Wspólnicy zyskują dostęp do międzynarodowej ekspertyzy, która pozwala im efektywnie prowadzić biznes w najbardziej odległych zakątkach świata. W przypadku zainteresowania lokalizacją, której lista nie uwzględnia, Chałas i Wspólnicy może zaoferować swoje usługi dzięki szerokiej sieci powiązań z wieloma innymi kancelariami na świecie.

Zaufali nam

Partnerzy Kancelarii

Jarosław Chałas

Partner Zarządzający
 • Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, restrukturyzacji oraz prawie kontraktów.
 • Doradca i negocjator największych projektów prywatyzacyjnych kluczowych polskich przedsiębiorstw.
 • Doradca firm i grup kapitałowych w projektach restrukturyzacyjnych oraz inwestycyjnych.
 • Piastował bądź piastuje funkcję członka władz wielu spółek, m.in. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Messenger Service Stolica SA (obecnie UPS Polska Sp. z o.o.), Członek Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze Holding SA, Wiceprezes Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej SA.
 • Członek zarządu Fundacji International Leaders Forum
 • Ekspert Business Centre Club w zakresie prawa gospodarczego.
 • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan.
 • Arbiter Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
 • Członek zarządu Baltic Bussines Forum.
 • Autor licznych publikacji i wielu książek. Jeden z najbardziej opiniotwórczych ekspertów prawa w Polsce. Prowadził dwa autorskie programy prawne w TVP3 i TVN-CNBC.
 • Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. Optymista Roku 2017, Osobowość Roku 2016, Top-5 partnerów zarządzających Gazety Finansowej 2016, Menadżer Roku 2010.

dr hab. Bogdan Fischer

Partner
 • Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ochrony informacji – w tym danych osobowych – oraz prawie własności intelektualnej.
 • Doradca w skomplikowanych projektach sektora IT.
 • Ekspert z zakresu własności intelektualnej oraz prawa mediów, w tym reklamy i nieuczciwej konkurencji.
 • Doradca czołowych przedstawicieli rynku medialnego i reklamowego.
 • Specjalizuje się w wybranych aspektach prawa UE, m.in. w kwestiach związanych z przekazywania danych osobowych do państw trzecich, transferu
  i ochrony danych osobowych, ochrony własności intelektualnej, przestępstw komputerowych i ochrony informacji.
 • Arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
 • Pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie prawa mediów, prawa prasowego oraz autorskiego.
 • Autor licznych prac naukowych.oraz popularnonaukowych
 • Włada językiem angielskim.

Halina Kwiatkowska

Partner
 • Specjalizuje się w prawie korporacyjnym oraz w doradztwie transakcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji fuzji i przejęć.
 • Specjalista prawa pracy i podatkowego
 • Doradca w skomplikowanych projektach restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych, w tym w połączeniach, przekształceniach i podziałach spółek.
 • Doradca w procesach związanych z pozyskiwaniem kapitału, zarówno poprzez rynek publiczny, jak i private equity.
 • Arbiter Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
 • Autorka licznych publikacji prasowych,współautorka wielu pozycji komentarzowych, m.in. Komentarzy do Kodeksu Pracy, Komentarza do ustawy o ujawnianiu informacji gospodarczych.
 • Włada językiem włoskim i angielskim.

Maciej Priebe

Partner
 • Posiada wiedzę i wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności przemysłowej.
 • Zajmuje się doradztwem w zakresie uzyskiwania i zarządzania prawami do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i patentów, na obszarze Polski, Unii Europejskiej oraz szeregu innych krajów świata.
 • Ekspert w zakresie wycen wartości praw własności przemysłowej, dla celów transakcyjnych, dowodowych oraz informacyjnych. Doradza w zakresie opracowywania strategii biznesowych i podatkowych z uwzględnieniem praw własności przemysłowej.
 • Prelegent na licznych szkoleniach i konferencjach, w szczególności dotyczących prawa do znaków towarowych.
 • Autor publikacji dotyczących prawa własności przemysłowej. Udziela wypowiedzi i komentarzy dla mediów m.in. Radio TOK FM Raport Gospodarczy.
 • Zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante.
 • Włada językiem angielski.
Piotr Staroń

Piotr Staroń

Partner
 • Radca prawny specjalizujący się w sporach gospodarczych. Jego doświadczenie obejmuje spory krajowe i międzynarodowe w tym między innymi z zakresu umów o ochronie i popieraniu inwestycji, spory budowlane, w tym FIDIC, spory z zakresu prawa nieruchomości, prawa bankowego, prawa spółek, prawa telekomunikacyjnego, ochrony konkurencji, oraz spory dotyczące transakcji M&A, z zakresu upadłości i restrukturyzacji.
 • Posiada doświadczenie w zakresie spraw dotyczących błędów w sztuce lekarskiej, ochrony dóbr osobistych, odpowiedzialności odszkodowawczej za decyzje administracyjne, odpowiedzialności za działania administracji publicznej, roszczeń w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, inwestycji drogowych i lotniskowych, wywłaszczenia nieruchomości.
 • Reprezentuje klientów w postępowaniach przed UKE oraz UOKiK i KNF.
 • Reprezentuje klientów także w postępowaniach administracyjnych, przed sądami administracyjnymi oraz NSA, a w szczególności w sprawach z zakresu pozwoleń na budowę, warunków zabudowy, ochrony zabytków, pozwoleń na użytkowanie oraz roszczeń restytucyjnych.
 • Posiada także doświadczenie jako arbiter Sądu Arbitrażowego KIG.
 • Posługuje się językiem angielskim. Przetłumaczył z języka angielskiego i wydał książkę Iaina Morleya pt. ”Adwokat diabła. Krótki traktat o tym jak być naprawdę dobrym w sądzie”.
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Joanna Uchańska

Joanna Uchańska

Managing Associate
 • Szef Praktyki Life Science and Healthcare.
 • Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w branży IP oraz w zakresie praw człowieka i prawie humanitarnym. Doradza klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym.
 • W szczególności zajmuje się prawem własności przemysłowej, prawem cywilnym oraz ochroną dóbr osobistych, a także prawnymi aspektami life science, przede wszystkim w branżach biotechnologicznej, farmaceutycznej, medycznej, spożywczej oraz beauty.
 • Członek organizacji branżowych, w tym Krajowej Rady Suplementów i Odżywek. Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, prelegent na konferencjach i autor publikacji naukowych i branżowych.
 • Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i branżowych w tematyce prawa własności intelektualnej (prawa patentowego), prawa cywilnego oraz prawa medycznego, farmaceutycznego, spożywczego, w tym współautor drugiego wydania „Prawa patentowego” M. du Valla pod red. E. Traple.
 • Prelegentka licznych konferencji, szkoleń i warsztatów w kraju oraz za granicą (w Europie i na Dalekim Wschodzie).
 • Od wielu lat wykładowca studiów podyplomowych prawa karnego skarbowego i gospodarczego, oraz prawa medycznego na WPiA UJ
 • Uczestniczy w pracach legislacyjnych w ramach konsultacji publicznych, m.in. dotyczących prawa własności przemysłowej, prawa patentowego oraz prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.
 • Współwykonawczyni międzynarodowego projektu zajmującego się badaniem zdolności patentowej wynalazków i stworzeniem unikatowej metody badania zdolności patentowej.

Nasze specjalizacje

Administrowanie danymi osobowymi

SZCZEGÓŁY

Prawo korporacyjne: fuzje i przejęcia

SZCZEGÓŁY

Nieruchomości i prawo budowlane

SZCZEGÓŁY

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

SZCZEGÓŁY

Zamówienia publiczne

SZCZEGÓŁY

Prawo transportowe

SZCZEGÓŁY

Prawo pracy

SZCZEGÓŁY

Proces i arbitraż

SZCZEGÓŁY

Prawo energetyczne i ochrony środowiska

SZCZEGÓŁY

Prawo farmaceutyczne, medyczne i żywnościowe

SZCZEGÓŁY

Prawo konkurencji

SZCZEGÓŁY

Prawo przemysłu zbrojeniowego i lotnicze

SZCZEGÓŁY

Prawo sportowe

SZCZEGÓŁY

Prawo telekomunikacyjne

SZCZEGÓŁY

Prawo prasowe

SZCZEGÓŁY

Własność intelektualna: nowe technologie i ochrona informacji

SZCZEGÓŁY