Prawo autorskie

Chociaż ochrona praw autorskich zaczyna się już na etapie stworzenia utworu często spotykamy się z naruszeniami i znajomości przepisów oraz ich umiejętne wykorzystanie staje się koniecznością. Z tego względu pomagamy różnym podmiotom bronić swoich interesów  w zakresie praw autorskich i pokrewnych, praw do baz danych, ochrony know – how, ochrony informacji prawnie chronionej i transferu technologii.

Service description

W ramach świadczonych przez nas uslug m.in

  • przygotowujemy i negocjujemy umowy dotyczące obrotu prawami własności intelektualnej,
  • opiniujemy zagadnienia autorskoprawne,
  • doradzamy w zakresie umów nabycia praw i zarządzania prawami wspólnymi,
  • analizujemy zawarte umowy i sposoby ich wykorzystania, identyfikujemy ryzyka prawne, przedstawiamy propozycje zmian i negocjujemy zapisy,
  • doradzamy w zakresie optymalizacji kosztowej licencyjnej i serwisowej,
  • przygotowujemy zagadnienia graniczne, które muszą być w określonych sytuacjach stosowane łącznie z prawem autorskim: ochrona danych osobowych i dóbr osobistych, ochrona informacji prawnie chronionych oraz prawo IT,
  • doradzamy w rozwiązywaniu kompleksowych zagadnień związanych z prawami autorskimi, takimi jak zarządzanie występami publicznymi czy audycjami,
  • doradzamy w zakresie ochrony baz danych, z wykorzystaniem prawa autorskiego, jak i sui generis,
  • doradzamy w zakresie powiązanych zagadnień prawa autorskiego i ochrony przed nieuczciwą konkurencją,
  • doradzamy przy przygotowaniu strategii handlowych.

Contact persons

dr Joanna Uchańska
Partner
 

Write to us