Jeżeli chcesz otrzymać naszą ofertę audytu bezpieczeństwa podatkowego dla Twojej firmy kliknij tutaj i wypełnij formularz.

Przed każdym przedsiębiorstwem dążącym do rozwoju stoi konieczność zbudowania spójnej i logicznej strategii podatkowej.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego niezbędne jest rozpoznanie wszystkich obszarów działalności, które ze względu na swoją specyfikę wywołują skutki podatkowe.

Nieprzejrzystość systemu podatkowego oraz skomplikowane i często zmieniające się uregulowania prawne, powodują szereg problemów z prawidłową interpretacją przepisów podatkowych. Wielokrotnie ich niejednoznaczność i złożoność są przyczyną nieświadomych błędów w rozliczeniach publicznoprawnych.

Audyt podatkowy daje możliwości wczesnego i legalnego usunięcia błędów w rozliczeniach podatkowych, a tym samym zwiększa szansę uniknięcia ryzyka związanego z odpowiedzialnością karną, skarbową, podatkową i finansową.

Główne ryzyko wiąże się z brakiem informacji ukierunkowanych na minimalizację możliwości wystąpienia nieprawidłowości podatkowych w firmie. Brak wiedzy o ryzykach podatkowych uniemożliwia wpływanie na wysokość zobowiązań podatkowych, jakie mogą zostać określone przez organy skarbowe podczas czynności kontrolnych.

Audyt bezpieczeństwa podatkowego

Audyt bezpieczeństwa podatkowego

W ramach audytu bezpieczeństwa podatkowego wnikliwie weryfikujemy prawidłowości rozliczeń w podatkach pośrednich i bezpośrednich

 • Poddajemy ocenie wdrożone procedury w firmie mające na celu ochronę przed oszustwami podatkowymi w zakresie podatku VAT.
 • Przedstawiamy ryzyka w podatku VAT, wynikające z braku dokumentacji, potwierdzającej należytą staranność lub dobrą wiarę, jaką wykazać należy w ewentualnych postępowaniach organów podatkowych.
 • Określamy prawdopodobieństwo uczestnictwa w karuzeli podatkowej.
 • Oceniamy kompleksowo prawidłowość rozliczeń podatków pośrednich
  w transgranicznym obrocie towarami i usługami, poprawność stosowania stawek VAT oraz zwolnień podatkowych.
 • Dokonujemy fachowej oceny zawieranych transakcji gospodarczych pod kątem możliwości zastosowania przez organy podatkowe klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
 • Oceniamy legalność planowania podatkowego, w tym weryfikujemy, czy nie miały one na celu wyłącznie osiągnięcia korzyści podatkowej.
 • Szacujemy ryzyko wystąpienia nieprawidłowości podatkowych w przypadku podjęcia postępowania przez organ podatkowy w okresie objętym badaniem.
 • Rozstrzygamy zawiłości i niejasności zagadnień związanych z klasyfikacją przychodów i kosztów podatkowych w CIT i PIT.
 • Przeprowadzamy analizy skutków podatkowych transakcji kapitałowych, fuzji, przejęć, zbycia i likwidacji podmiotów gospodarczych.
 • Identyfikujemy agresywne formy planowania podatkowego w zdarzeniach przeszłych i planowanych.
 • Oceniamy działania w grupach kapitałowych,
  ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz weryfikacji wdrożonych w przedsiębiorstwie rozwiązań w kwestiach międzynarodowego prawa podatkowego.
 • Przedstawiamy podatkowe skutki prowadzonej działalności w formie oddziałów i zakładów, dokonywanych inwestycji zagranicznych, transferów zysków oraz zastosowanych cen transakcyjnych.
 • Weryfikujemy legalność zastosowanych optymalizacji podatkowych i prawidłowość rozliczenia podatków u źródła w kraju i za granicą.

Jeżeli chcesz otrzymać naszą ofertę audytu bezpieczeństwa podatkowego dla Twojej firmy kliknij tutaj i wypełnij formularz.

Contact

Alicja Tołwińska Ph.D

Managing Associate

Ph.D in Economics in the discipline of management sciences, tax advisor (entry no. 13248). Graduate of the Faculty of Economics at the University of Białystok and the Postgraduate Studies in Accounting and Business Finance at the Warsaw School of Economics. Practitioner in the field of law application and assessment of the legality of corporate tax strategies. She specialises in financial reporting, tax and criminal analysis, tax risk management, public finance and tax proceedings.

She gained her professional experience in the field of taxation while working in the Ministry of Finance within 2005-2017. She held, among others, the position of the director of the Tax Inspection Office, the deputy head of the Customs and Tax Office, tax control inspector, and the head of the analysis department. She was the internal trainer at the Centre for Vocational Education at the Ministry of Finance and the National School of Treasury. She holds the title of a business trainer at the 5th European Qualifications Framework level, as well as a criminal analyst’s qualifications obtained at the Police Academy in Szczytno.

Other Services

Tax consulting

DETAILS

Direct taxes

DETAILS

Indirect taxes

DETAILS

Sectoral taxes

DETAILS

Public sector

DETAILS

Judicial / arbitral / amicable / conciliatory opinions and expert opinions

DETAILS

International consulting and cooperation with tax authorities in the EU countries

DETAILS

Economic analyses on taxation

DETAILS

Tax reports and opinions

DETAILS

Tax Compliance

DETAILS

Tax security audit

DETAILS