Ukrainian Desk Chałas i Wspólnicy działa w ścisłej współpracy z biurem kancelarii w Kijowie. Doradztwo prawne świadczone jest w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim. Ukraina jest jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski. Uczestnicząc w wielu transakcjach pomiędzy polskimi i ukraińskimi firmami Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy dba o najwyższy poziom ich obsługi prawnej. W tym celu, a  także dla jak najlepszej reprezentacji interesów biznesu na terytorium Polski i Ukrainy, w siedzibie kancelarii w Warszawie funkcjonuje Ukrainian Desk – zespół polskich i ukraińskich ekspertów doskonale zorientowanych w realiach gospodarczych oraz systemie prawnym Ukrainy i biegle posługujący się językiem ukraińskim.

Kijowskie biuro Chałas i Wspólnicy prowadzi pełną obsługę prawną zarówno Klientów ukraińskich, jak i zagranicznych podmiotów funkcjonujących na tamtejszym rynku. Zespół tworzą doświadczeni adwokaci i prawnicy, w tym doradcy prawa podatkowego związani wcześniej z międzynarodowymi kancelariami i koncernami doradczymi. Usługi obejmują nie tylko transakcje na rynku ukraińskim w oparciu o miejscowe przepisy prawa, ale także transakcje transgraniczne na linii Ukraina: Polska, Rosja, Kazachstan, Litwa, Chiny, kraje Unii Europejskiej. Prawnicy biura w Kijowie zapewniają obsługę prawną w językach: ukraińskim, polskim, rosyjskim i angielskim. Kancelaria jest członkiem m.in. Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Kijowskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Partner Kancelarii, mec. Jarosław Chałas jest również wiceprezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Zespół aktywnie wspiera przedsiębiorstwa rozpoczynające lub przygotowujące się do rozpoczęcia działalności w Polsce i na Ukrainie i udziela pomocy prawnej w pełnym zakresie spraw dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w tych krajach:

  • Zakładanie oraz obsługa prawna podmiotów gospodarczych na rynkach docelowych
  • Fuzje i przejęcia spółek (M&A)
  • Kompleksowy audyt prawny spółek (due diligence)
  • Kompleksowa obsługa prawna realizowanych inwestycji
  • Doradztwo podatkowe
  • Reprezentowanie Klientów przed sądami i urzędami państwowymi
  • Uzyskiwanie odpowiednich licencji i zezwoleń dla realizowanych inwestycji

Zaufali nam

Caption Text12