Białoruś zajmuje pozycję znaczącego partnera handlowego Polski, zaś współpraca gospodarcza pomiędzy obydwoma państwami nabiera tempa. Wieloletnie doświadczenie ekspertów Belarusian Desk w połączeniu z ogólną wiedzą międzynarodowego zespołu kancelarii Chałas i Wspólnicy, świadczą najwyższy poziom usług prawnych w transakcjach transgranicznych jak i na rynkach wewnętrznych obu państw.

Obsługa prawna świadczona m.in. na terytorium Białorusi realizowana jest dzięki rozbudowanej sieci kancelarii partnerskich. Oprócz biur satelickich na Białorusi, Kancelaria w siedzibie w Warszawie posiada również Belarusian Desk – dział prowadzący kompleksową obsługę prawną na gruncie prawa polskiego i białoruskiego. Wieloletnie doświadczenie ekspertów Belarusian Desk w połączeniu z ogólną wiedzą międzynarodowego zespołu Chałas i Wspólnicy zapewniają najwyższy poziom usług prawnych w transakcjach zarówno transgranicznych jak i krajowych w obu państwach. Prawnicy działu zapewniają obsługę prawną w językach: białoruskim rosyjskim, polskim i angielskim. Zespół aktywnie wspiera przedsiębiorstwa rozpoczynające lub przygotowujące się do rozpoczęcia działalności w Polsce i na Białorusi oraz udziela pomocy prawnej w pełnym zakresie spraw dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w tych krajach.

Obsługa prawna biznesu obejmuje takie kluczowe dziedziny, jak:

  • Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia: bieżąca obsługa spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego; doradztwo prawne w związku z procesami przekształceniowymi, konsolidacyjnymi oraz restrukturyzacyjnymi spółek, prowadzaniem spółek na giełdę.
  • Doradztwo podatkowe: kompleksowe rozwiązania prawno – podatkowe aktywności ekonomicznej i biznesowej przedsiębiorców.
  • Prawo celne oraz regulacje dewizowe: doradztwo w sprawach dotyczących przywozu i wywozu towarów oraz wyboru optymalnej procedury celnej.
  • Prawo własności intelektualnej, IT.
  • Prawo konkurencji: własność przemysłowa, prawa autorskie i pokrewne, know-how, oraz domeny internetowe, wdrożenia i zarządzanie systemami komputerowymi, e-commerce przy jednoczesnym uwzględnieniu prawnych zasad ochrony informacji oraz prawa konkurencji.
  • Rozwiązywanie sporów, arbitraż i postępowanie przedsądowe: reprezentację przed sądami arbitrażowymi (polubownymi) i powszechnymi wszystkich instancji, w tym uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych oraz ich wykonywanie; postępowania przed innymi organami administracji publicznej.Zaufali nam

Osoby kontaktowe

Agata Zaworska

Senior Associate

Yuliya Smeyko

Associate

Ukrainian Desk

Zespół wspiera przedsiębiorstwa rozpoczynające działalności w Polsce i na Ukrainie

German Desk

Świadczy pomoc prawną na gruncie prawa niemieckiego i polskiego

Russian Desk

Wspiera działania największych rosyjskich inwestorów w Polsce i polskich w Rosji

Kazakhstan Desk

Realizuje najbardziej złożone projekty w regionie Azji Środkowej