Chroń Swój Wzór Użytkowy!

Podstawowe Informacje

Co to jest
wzór użytkowy?

Wzorem użytkowym może być nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, które dotyczy kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Ochrona
wzorów użytkowych

Ochrona wzoru użytkowego trwa maksymalnie 10 lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym.

Unieważnienie
wzoru użytkowego

Wzór użytkowy, który nie spełnia ustawowych przesłanek do uzyskania ochrony, może podlegać procedurze unieważnienia bądź wygaszenia prawa ochronnego.

Wzór użytkowy
a wynalazek

Wynalazki i wzory użytkowe są przedmiotami ochrony, na które Urząd Patentowy RP udziela praw wyłącznych. Na wynalazki udzielane są patenty, a na wzory użytkowe udzielane są prawa ochronne. Więcej o ochronie patentów tutaj

Etapy procedury zgłoszenia wzorów użytkowych

 • Badanie stanu techniki
  Ocena szans uzyskania ochrony
 • Zgłoszenie wzoru użytkowego do ochrony
  Przygotowanie dokumentacji do Urzędu Patentowego
 • Weryfikacja formalno-prawna
  Badanie dokumentacji przez Urząd
 • Publikacja
  Ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego
 • Badanie i raport
  Analiza merytoryczna przedmiotu zgłoszenia przez Urząd
 • Udzielenie ochrony
  Wydanie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego
Trjkt6

Poznaj nasze usługi

Wspieramy swoich Klientów w procesie uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy, począwszy od wykonania gruntownych badań, poprzez opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego, a także podejmowanie czynności związanych z utrzymaniem prawa w mocy.

W przypadku naruszeń wzorów użytkowych, wspieramy naszych Klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym, jak i przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Prowadzimy postępowania m.in. w następującym zakresie:

Ochrona przed czynami
nieuczciwej konkurencji

Ochrona przed naruszeniami wzorów użytkowych

Unieważnienia
wzorów użytkowych

Zapytaj o inne usługi

Maciej Priebe
Partner, rzecznik patentowy
+48 606-207-407
mpriebe@chwp.pl

Pola oznaczone znakiem * są wymagane Nazwa firmy Imię i nazwisko* E-mail* Numer telefonu* Wiadomość*Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie kontaktu: zapoznaj się.