Chroń Swój Patent!

Podstawowe Informacje

Co to jest
patent?

Patenty udzielane są na wynalazki, które są nowe, posiadają tzw. poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Nowość wynalazku rozpatrywana jest w skali świata. Natomiast odpowiedni poziom wynalazczy oznacza, że dane rozwiązanie nie wynika dla znawcy w sposób oczywisty z tzw. stanu techniki.

Ochrona
patentowa

Ochrona patentowa trwa 20 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. W przypadku produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, ustawodawca przewidział możliwość przedłużenia ochrony o 5 lat, jako tzw. dodatkowe prawo ochronne (SPC).

Czego nie można chronić patentem?

Patenty nie są udzielane na rozwiązania, które nie są wynalazkami. Ponadto nie udziela się patentów m.in. na odmiany roślin, rasy zwierząt, sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi, a także na wynalazki, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

Walidacje patentów europejskich

Po udzieleniu patentu europejskiego przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) uprawniony, w ciągu 3 miesięcy od daty publikacji (publikacja B1), zobowiązany jest przeprowadzić jego walidację przed Urzędem Patentowym RP.

Etapy Procedury
Zgłoszenia Patentu

 • Badanie stanu techniki
  Ocena szans uzyskania ochrony
 • Zgłoszenie wynalazku do ochrony
  Przygotowanie dokumentacji patentowej do Urzędu Patentowego
 • Weryfikacja formalno-prawna
  Badanie dokumentacji patentowej przez Urząd
 • Publikacja
  Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku
 • Badanie i raport
  Analiza merytoryczna przedmiotu zgłoszenia przez Urząd
 • Udzielenie ochrony
  Wydanie decyzji o udzieleniu prawa (patentu)
trjktpatent

Ochrona Patentowa To Liczne Korzyści Dla Twojej Firmy!

Świadczymy usługi w zakresie

Uzyskanie
ochrony wynalazków

Wykonujemy gruntowne badania patentowe, opracowujemy dokumentacje zgłoszeniowe do Urzędu Patentowego, a także podejmujemy wszelkie czynności związane z utrzymaniem patentu w mocy.  

Wsparcie w postępowaniu w przypadku naruszeń patentów

Wspieramy naszych Klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym, jak i przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.  

Kompleksowa obsługa procesu walidacji w Polsce

Opracowujemy specjalistyczne tłumaczenia dokumentacji w procedurze walidacji patentu europejskiego, a także obsługujemy wezwania z UPRP w trakcie rozpatrywania walidacji.

Zapytaj o inne usługi

Maciej Priebe
Partner, rzecznik patentowy
+48 606-207-407
mpriebe@chwp.pl

Pola oznaczone znakiem * są wymagane Nazwa firmy Imię i nazwisko* E-mail* Numer telefonu* Wiadomość*Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie kontaktu: zapoznaj się.