Jak w wielu przypadkach pojęcia użyte w RODO w praktyce stosowania wymagają dużej ostrożności, przy podejmowanych interpretacjach i decyzjach…

2019 to rok szeregu nowości legislacyjnych dla branży kosmetycznej. Od dnia 1 stycznia obowiązuje nowa ustawa…

Według uchwalonej przez Sejm ustawy dzień 12 listopada byłby świętem tylko w bieżącym roku. W 2018 r. 11 listopada…

Radca prawny Piotr Staroń dołączył w październiku 2018 r. do grona Partnerów kancelarii Chałas i Wspólnicy, gdzie pokieruje…

Rzecznik patentowy Maciej Priebe został nowym Partnerem kancelarii Chałas i Wspólnicy, gdzie pokieruje zespołem Prawa własności…

Już 6 września dr Alicja Tołwińska – doradca podatkowy z naszej Kancelarii, poprowadzi spotkanie doradcze Business Center…

Przedawnienie roszczeń stanowi jeden z przypadku tzw. dawności, czyli instytucji wiążącej skutki prawne z upływem czasu (M….

Zmiany przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej spowodowały, że od dnia 16 kwietnia 2016 r. w Polsce przed Urzędem Patentowym…

Naczelny Sąd Administracyjny w kwietniu 2018r. postanowieniem I FSK 1860/17 przedstawił do rozpoznania składowi siedmiu sędziów zagadnienie wykorzystywania…

Niezmiernie miło nam poinformować, że Partner Kancelarii, mec. Bogdan Fischer jest współautorem komentarza do RODO – wydawnictwa Beck….

Oczywistą kwestią jest, że umów należy dotrzymywać – nie inaczej wygląda to w przypadku kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej….

10 maja, dr Bogdan Fischer, Partner naszej Kancelarii, będzie prelegentem na Ogólnopolskim Forum Monitoringu Wizyjnego 2018. Omówi…