Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy - Zamówienia publiczne
PL|EN|RU|UA

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy - Zamówienia publiczne

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną zarówno na rzecz wykonawców jak i zamawiających, na wszystkich etapach postępowania, jak również w związku realizacją umowy o zamówienie publiczne. Usługi obejmują:

 

Dla Wykonawców

 • pomoc prawną przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • identyfikację oraz zapobieganie ryzykom związanym z postępowaniem
  i realizacją umowy o zamówienie publiczne
 • opiniowanie zasadności i przygotowanie odwołań, przystąpień
  do postępowań odwoławczych, sprzeciwów, opozycji i skarg
 • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych zamówień publicznych
 • doradztwo podczas realizacji umów o zamówienie publiczne
 • doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z podwykonawcami, konsorcjantami oraz innymi partnerami
 • reprezentowanie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą
  oraz sądami

 

Dla Zamawiających

 • pomoc prawną przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności przygotowywanie dokumentacji przetargowej, SIWZ, istotnych postanowień umowy, wzorów umów
 • pomoc prawną przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • doradztwo w związku z przeprowadzanymi kontrolami
 • doradztwo w postępowaniach dotyczących korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków UE
 • przygotowywanie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych i planów zamówień publicznych

 

statuetka-luksusowa-marka-roku-poswiata