Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy - Własność intelektualna, nowe technologie i ochrona informacji
PL|EN|RU|UA

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy - Własność intelektualna, nowe technologie i ochrona informacji

Kancelaria świadczy usługi prawne dla największych podmiotów
z branży medialnej w Polsce. Doradztwo obejmuje m.in. pomoc
w przygotowywaniu i negocjowaniu:

  • praw autorskich, znaków towarowych, patentów i wzorów przemysłowych
  • umów agencyjnych, franczyzowych oraz outsourcingowych
  • umów merchandisingowych oraz sponsorskich
  • umów marketingowych
  • umów licencyjnych
  • umów dotyczących przeniesień lub licencji
  • umów produkcji i dystrybucji telewizyjnej lub filmowej

 

Kancelaria doradza we wszystkich sprawach związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej,
we wszystkich kwestiach dotyczących naruszenia dóbr osobistych,
w tym prawa do wizerunku. Zakres usług obejmuje m.in.:

  • ochronę danych, ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how, reprezentację firm w sprawach spornych w sporach dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa
  • ochronę praw związanych ze znakami towarowymi, patentami i wzorami przemysłowymi, reprezentację w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym
  • udział w postępowaniach cywilnych i karnych dotyczących znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i naruszenia praw autorskich

 

statuetka-luksusowa-marka-roku-poswiata