Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy - Proces i arbitraż
PL|EN|RU|UA

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy - Proces i arbitraż

Kancelaria świadczy usługi dla krajowych i międzynarodowych firm na wszystkich etapach sporów sądowych i sądowo-administracyjnych, w tym na etapie przedsądowym. Zapewnia reprezentację przed sądami arbitrażowymi (polubownymi) oraz
w ramach postępowań mediacyjnych, reprezentację przed organami ścigania oraz przed sądami w sprawach karnych. Posiadamy bogate doświadczanie w prowadzeniu sporów o charakterze międzynarodowym. Doradztwo obejmuje:

 • postępowania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji
 • postępowania przed Sądem Najwyższym
 • postępowania przed sądami arbitrażowymi (polubownymi) stałymi i ad hoc
 • postępowania upadłościowe i naprawcze
 • postępowania egzekucyjne
 • postępowania karne, w tym zapobieganie lub minimalizacja ryzyka wystąpienia postępowań karnych
 • postępowania przed sądami administracyjnymi
 • postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • postępowania przed innymi organami administracji publicznej, w tym przed regulatorami rynku
 • zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

 

statuetka-luksusowa-marka-roku-poswiata