Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy - Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia
PL|EN|RU|UA

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy - Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia

Doradztwo w zakresie obsługi prawnej czołowych polskich
i zagranicznych przedsiębiorstw obejmuje w szczególności:

 • tworzenie krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych,
  w tym struktur holdingowych o międzynarodowym zasięgu
 • restrukturyzacje i strukturyzacje grup kapitałowych

 

W projektach M&A kancelaria reprezentuje zarówno podmioty przejmujące jak i przejmowane. Obsługiwane przez kancelarię transakcje obejmują:

 • połączenia, podziały, przekształcenia i likwidacje spółek
 • transakcje zbycia udziałów/akcji w spółkach (share deals), zbycia aktywów (asset deals), również z wykorzystaniem struktur międzynarodowych

 

Zakres świadczonych usług prawnych w ramach projektów M&A obejmuje m.in.:

 • audyty due dilligence
 • opracowywanie i negocjowanie wszystkich umów związanych z transakcją, m.in.  umów związanych z finansowaniem łączenia i przejęć przedsiębiorstw, a także umów transakcyjnych
 • analizę planowanych połączeń i przejęć podmiotów gospodarczych
  z punktu widzenia prawa antymonopolowego
 • doradztwo z zakresu prawa podatkowego

 

statuetka-luksusowa-marka-roku-poswiata