Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy - Prawo energetyczne i ochrony środowiska
PL|EN|RU|UA

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy - Prawo energetyczne i ochrony środowiska

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw branży energetycznej z sektorów elektroenergetyki konwencjonalnej, gazownictwa, paliw płynnych, ciepłownictwa oraz odnawialnych źródeł energii. Oferta obejmuje bieżące doradztwo, zastępstwo procesowe oraz reprezentację przed organami administracji.

 

Prawo energetyczne:

 • doradztwo w zakresie decyzji koncesyjnych i taryfowych, instrukcji ruchu
  i eksploatacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, kar pieniężnych, hurtowego obrotu energią elektryczną, gazem ziemnym i paliwami płynnymi
 • obsługa działalności poszukiwawczej i wydobywczej kopalin
 • obsługa inwestycji infrastrukturalnych, inwestycji liniowych oraz inwestycji w moce wytwórcze
 • roszczenia związane z majątkiem sieciowym
 • obsługa procesów zawierania umów
 • obsługa procesów inwestycyjnych w sektorze odnawialnych źródeł energii
 • opiniowanie procesu legislacyjnego zarówno na poziomie prawa krajowego jak i prawa Unii Europejskiej

 

Prawo ochrony środowiska i gospodarka odpadami:

 • zagadnienia prawno-środowiskowe
 • gospodarka odpadami i transgraniczne przemieszczanie odpadów
 • zasady korzystania ze środowiska, w tym warunki wprowadzania substancji lub energii do środowiska
 • koszty korzystania ze środowiska oraz odpowiedzialność i sankcje związane z naruszeniem lub przekroczeniem wymagań korzystania
  ze środowiska
 • transport materiałów niebezpiecznych
 • obrót i stosowanie substancji i preparatów niebezpiecznych
 • procesy inwestycyjne związane z  budową instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

 

statuetka-luksusowa-marka-roku-poswiata