Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy - Ochrona danych osobowych
PL|EN|RU|UA

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy - Ochrona danych osobowych

Kancelaria świadczy  kompleksową obsługę prawną w zakresie ochrony danych osobowych.

Doradztwo obejmuje m.in. :

 • merytoryczne wsparcie dla administratora danych osobowych oraz administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) we wszystkich obszarach
 • konsultacje partnerów technologicznych
 • reprezentacje w kontrolach GIODO, postępowaniach przed GIODO oraz przed sądami administracyjnymi i powszechnymi
 • audyty ochrony danych osobowych
 • rejestracje zbiorów danych
 • rejestracje administratora bezpieczeństwa informacji (ABI)
 • opracowywanie wzorów zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • opracowywanie, weryfikacje oraz pomoc we wdrożeniu u Klienta wymaganej prawem dokumentacji przetwarzania danych osobowych, takiej w szczególności jak polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, rejestry
 • opracowywanie polityki prywatności
 • opracowywanie wszelkiego rodzaju umów ( np. o powierzenie przetwarzania) oraz dokumentów samoregulacyjnych
 • kompleksową pomoc prawną w zakresie międzynarodowego transferu danych osobowych, m.in. z uwzględnieniem specyfiki transferu danych osobowych w ramach jednej grupy kapitałowej; przekazywanie danych do państw trzecich
 • doradztwo w zakresie opracowania klauzul ochrony danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych  w umowach
 • opracowywanie oraz negocjowanie umów i doradztwo prawne w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz transakcji związanych z bazami danych osobowych,
 • doradztwo w zakresie ochrony i zasad legalnego pozyskiwania tajemnicy zawodowej, tajemnicy handlowej, ochrony informacji poufnych oraz informacji gospodarczych
 • pomoc prawną w zakresie ochrony prywatności w sieci, a zwłaszcza ochrony danych osobowych i dóbr osobistych w Internecie, w tym zarówno na etapie pierwszych kontaktów z podmiotem naruszającym prawa Klienta (ustalenie taktyki działań prawnych i faktycznych) jak i w postępowaniu polubownym (mediacja), postępowaniu przed sądem powszechnym oraz arbitrażowym
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych
statuetka-luksusowa-marka-roku-poswiata