Doradztwo w zakresie obsługi prawnej czołowych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw obejmuje w szczególności:

  • tworzenie krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych,w tym struktur holdingowych o międzynarodowym zasięgu,
  • restrukturyzacje i strukturyzacje grup kapitałowych

W projektach M&A kancelaria reprezentuje zarówno podmioty przejmujące jak i przejmowane. Obsługiwane przez kancelarię transakcje obejmują:

  • połączenia, podziały, przekształcenia i likwidacje spółek,
  • transakcje zbycia udziałów/akcji w spółkach (share deals), zbycia aktywów (asset deals), również z wykorzystaniem struktur międzynarodowych.

Zakres świadczonych usług prawnych w ramach projektów M&A obejmuje m.in.:

  • audyty due dilligence,
  • opracowywanie i negocjowanie wszystkich umów związanych z transakcją, m.in. umów związanych z finansowaniem łączenia i przejęć przedsiębiorstw, a także umów transakcyjnych,
  • analizę planowanych połączeń i przejęć podmiotów gospodarczych z punktu widzenia prawa antymonopolowego,
  • doradztwo z zakresu prawa podatkowego.

Prawo korporacyjne - fuzje i przejęcia

Osoby kontaktowe

Agata Zaworska

Senior Associate

Jarosław Chałas

Partner zarządzający

Halina Kwiatkowska

Partner

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Administrowanie danymi osobowymi

SZCZEGÓŁY

Prawo korporacyjne: fuzje i przejęcia

SZCZEGÓŁY

Nieruchomości i prawo budowlane

SZCZEGÓŁY

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

SZCZEGÓŁY

Zamówienia publiczne

SZCZEGÓŁY

Prawo transportowe

SZCZEGÓŁY

Prawo pracy

SZCZEGÓŁY

Proces i arbitraż

SZCZEGÓŁY

Prawo energetyczne i ochrony środowiska

SZCZEGÓŁY

Prawo farmaceutyczne, medyczne i żywnościowe

SZCZEGÓŁY

Prawo konkurencji

SZCZEGÓŁY

Prawo przemysłu zbrojeniowego i lotnicze

SZCZEGÓŁY

Prawo sportowe

SZCZEGÓŁY

Prawo telekomunikacyjne

SZCZEGÓŁY

Prawo prasowe

SZCZEGÓŁY

Własność intelektualna: nowe technologie i ochrona informacji

SZCZEGÓŁY