Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy - Sport
PL|EN|RU|UA

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy - Sport

Doradztwo prawne dla świata sportu często wykracza poza ramy usługi prawniczej. Niejednokrotnie zawiera w sobie również cechy usług konsultingowych, które mają na celu wykazanie np. czy podpisywana umowa, bądź zawarty w niej zapis jest korzystny – biorąc pod uwagę cel sportowy założony przez klienta. Kancelaria wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Oferuje kompleksowe doradztwo w obszarze sportu, adresowane zarówno do podmiotów sportowych jak i jednostek samorządu terytorialnego i sportowców. Doradza przy zawieraniu umów w zakresie zawodowego wykonywania sportu, kontraktów transferowych, umów sponsorskich. Pomaga przy tworzeniu umów i zapewnia pełną obsługę prawno-podatkową sportowych spółek akcyjnych, fundacji oraz stowarzyszeń. Zapewnia również wsparcie mediacyjne i procesowe we wszystkich sporach z zakresu prawa sportowego oraz uzyskiwaniu wymaganych przepisami prawa zgód, zezwoleń i licencji.

Kancelaria doradzała:

  • polskim związkom sportowym, m.in. Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej,
  • drużynom sportowym, m.in. drużynie koszykarskiej Czarni Słupsk
  • organizatorom zawodów sportowych, m.in. Drift Masters.
  • trenerom, m.in. Leo Benhaker.
statuetka-luksusowa-marka-roku-poswiata