Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy - Media
PL|EN|RU|UA

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy - Media

Kancelaria świadczy doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej, przemysłowej, praw autorskich, prawa reklamy i prawa prasowego na rzecz największych podmiotów branży medialnej w Polsce. Zespół dedykowany obsłudze tego sektora świadczy pomoc w zagadnieniach prawa konkurencji i antymonopolowego, pomaga rozstrzygać kwestie prawa własności intelektualnej, reprezentuje Klientów przed organami nadzoru i sądami. Prawnicy negocjują i konstruują m.in. umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, umowy licencyjne, umowy know-how. Rzecznicy patentowi oraz eksperci z zakresu ochrony znaków towarowych rejestrują znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe. Klienci korzystający z naszych usług w tym obszarze to mocne, znane marki. Kancelaria oferuje im rozwiązania, dzięki którym mogą optymalnie wykorzystać swój potencjał w jednej z najdynamiczniej rozwijających się branż na świecie.

statuetka-luksusowa-marka-roku-poswiata