Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy - Branża informatyczna
PL|EN|RU|UA

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy - Branża informatyczna

Kancelaria prowadzi obsługę prawną we wszystkich aspektach związanych z prawem nowych technologii oraz prawem własności intelektualnej
(prawem autorskim, prawem własności przemysłowej). Zespół ekspertów dedykowanych branży informatycznej zajmuje się m.in. świadczeniem doradztwa w zakresie wykorzystania oprogramowania open source w projektach IT czy prowadzeniem spraw spornych z zakresu ochrony tajemnic przedsiębiorstwa i jego know-how, przygotowywaniem i opiniowaniem umów dostaw, wdrożenia i serwisowania systemów informatycznych oraz związanych z tym umów licencyjnych. Do zadań zespołu należy także ocena prawna programów lojalnościowych i motywacyjnych spółek technologicznych, w tym sporządzanie regulaminów konkursów oraz akcji promocyjnych przeprowadzanych w Internecie.

statuetka-luksusowa-marka-roku-poswiata