Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy - Halina Kwiatkowska
PL|EN|RU|UA

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy - Halina Kwiatkowska

Radca prawny, Partner

Halina Kwiatkowska

 • Specjalizuje się w prawie korporacyjnym oraz
  w doradztwie transakcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji fuzji i przejęć
 • Specjalista prawa pracy i podatkowego
 • Doradca w skomplikowanych projektach restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych, w tym
  w połączeniach, przekształceniach i podziałach spółek
 • Doradca w procesach związanych z pozyskiwaniem kapitału, zarówno poprzez rynek publiczny,
  jak i private equity
 • Arbiter Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
 • Autorka licznych publikacji prasowych, współautorka wielu pozycji komentarzowych,
  m.in. Komentarzy do Kodeksu Pracy, Komentarza do ustawy o ujawnianiu informacji gospodarczych
 • Włada językiem włoskim i angielskim
statuetka-luksusowa-marka-roku-poswiata