Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy - Ukrainian Desk
PL|EN|RU|UA

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy - Ukrainian Desk


Ukraina jest jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski. Uczestnicząc w wielu transakcjach pomiędzy polskimi i ukraińskimi firmami Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy dba o najwyższy poziom ich obsługi prawnej. W tym celu, a  także dla jak najlepszej reprezentacji interesów biznesu na terytorium Polski i Ukrainy, w siedzibie kancelarii w Warszawie funkcjonuje Ukrainian Desk. Ukrainian Desk to zespół polskich i ukraińskich ekspertów doskonale zorientowanych w realiach gospodarczych oraz systemie prawnym Ukrainy i biegle posługujący się językiem ukraińskim. Ukrainian Desk Chałas i Wspólnicy działa w ścisłej współpracy z biurem kancelarii
w Kijowie. Doradztwo prawne świadczone jest w języku polskim, ukraińskim
i rosyjskim. Zespół aktywnie wspiera przedsiębiorstwa rozpoczynające lub przygotowujące się do rozpoczęcia działalności w Polsce i na Ukrainie i udziela pomocy prawnej w pełnym zakresie spraw dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w tych krajach:

 • Zakładanie oraz obsługa prawna podmiotów gospodarczych na rynkach docelowych
 • Fuzje i przejęcia spółek (M&A)
 • Kompleksowy audyt prawny spółek (due diligence)
 • Kompleksowa obsługa prawna realizowanych inwestycji
 • Doradztwo podatkowe
 • Reprezentowanie Klientów przed sądami i urzędami państwowymi
 • Uzyskiwanie odpowiednich licencji i zezwoleń dla realizowanych inwestycji

 

Україна є одним з найбільших економічних партнерів Польщі. Приймаючи участь у багатьох угодах поміж українським і польським бізнесом, юристи Халас і Партнери забезпечують найвищий рівень юридичних послуг.
З цією метою, а також для найкращої презентації інтересів бізнесу на території Польщі і України, у варшавському офісі фірми Халас і Партнери діє Ukrainian Desk. Ukrainian Desk – це команда польських і українських експертів, відмінно орієнтованих в економічних реаліях та юридичній системі, які вільно володіють українською мовою. Ukrainian Desk фірми Халас і Партнери тісно співпрацює з офісом своєї фірми у Києві. Юридичне обслуговування надається польською, українською та російською мовами. Команда активно надає юридичну підтримку бізнесу, який тільки починає свою роботу в Польщі або на Україні, та надає повний  спектр юридичних послуг в сфері ведення бізнесу в цих країнах:

 • Відкриття та юридичний супровід підприємницької діяльності
 • Злиття та поглинання M&A
 • Комплексний юридичний аудит (due diligence)
 • Комплексне юридичне обслуговування інвестицій
 • Консультування в сфері оподаткування
 • Представлення інтересів клієнтів у судах та інших органах державної влади
 • Отримання відповідних ліцензій і дозволів для вже реалізованих інвестицій

 

 

statuetka-luksusowa-marka-roku-poswiata