Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy - Russian Desk
PL|EN|RU|UA

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy - Russian Desk


Rosyjskie spółki regularnie rozszerzają zakres swoich inwestycji w Polsce,
a skala wymiany handlowej między obydwoma krajami zwiększa się
z każdym rokiem. Dla odpowiedniego wsparcia działań największych rosyjskich inwestorów w Polsce, w siedzibie kancelarii funkcjonuje Russian Desk. Zespół tworzą polscy i rosyjscy prawnicy prowadzący profesjonalne doradztwo na rzecz Klientów rosyjskojęzycznych. Wszyscy eksperci Russian Desk posiadają bogate doświadczenie w obszarze prawa gospodarczego, mówią biegle po rosyjsku i doskonale znają rosyjską kulturę prowadzenia biznesu. Russian Desk Chałas i Wspólnicy świadczy pomoc prawną zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i rosyjskiego. Prowadzi zarówno pełną obsługę prawną polskich podmiotów funkcjonujących na rynku rosyjskim,
jak również Klientów rosyjskojęzycznych na terytorium Polski.
W zakres specjalizacji zespołu wchodzi m.in.:

 • Prawo korporacyjne
 • Prawo pracy
 • Prawo podatkowe
 • Prawo procesowe
 • Prawo celne oraz regulacje dewizowe
 • Obsługa w zakresie optymalizacji transakcji oraz inwestycji

 

Российские компании регулярно расширяют спектр проводимых в Польше инвестиций, а объемы торговли между этими двумя странами увеличиваются с каждым годом. Для оптимального сопровождения действий крупнейших российских инвесторов в Польше, в главном офисе Юридической фирмы создан Департамент российского права. Департамент состоит как из польских, так и русских юристов, оказывающих и русскоязычным и польским клиентам высококачественную юридическую поддержку. Эксперты Российского отдела обладают многолетним опытом работы в сфере хозяйственного права, а также знанием особенностей российского менталитета и практики ведения бизнеса. Российский отдел „Халас и Партнеры” оказывает юридическую помощь в области польского и российского права, предоставляя комплексные юридические услуги как польским организациям, работающим на российском рынке, так и российским клиентам, ведущим свою деятельность на территории Польши.

Департамент российского права предоставляет услуги в сфере:

 • корпоративного права
 • трудового права
 • налогового права
 • процессуального права
 • таможенного права и валютного законодательства

и других правовых областях.

statuetka-luksusowa-marka-roku-poswiata