Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.

CHWP PL

KANCELARIA
PRAWNA

00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45
T +48 22 438 45 45
F +48 22 438 45 46
chwp@chwp.pl
www.chwp.pl

Szanowni Państwo,

Własność intelektualna jest w gospodarce jednym z czynników, które decydują o zbudowaniu przewagi konkurencyjnej firmy oraz jej sukcesie na rynku. Brak odpowiedniej ochrony własności intelektualnej może przyczynić się do powstania olbrzymich, często nieodwracalnych szkód.
Zdając sobie sprawę, jak ważny jest to temat w każdej firmie, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na aspekty prawne, które pomogą uniknąć problemów w zakresie własności intelektualnej.

Spotkanie jest BEZPŁATNE. Każda firma może delegować maksymalnie dwóch pracowników.

SPOTKANIE
PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Co Prezes powinien wiedzieć o ochronie własności intelektualnej w swojej firmie – zanim pojawiają się problemy

 

Termin:                 3 kwietnia 2014 r.
Miejsce:               Kancelaria Chałas i Wspólnicy, ul. Grzybowska 45, JM Tower, VI p., Warszawa
Godziny:
9.20 - 9.30           Rejestracja gości
9.30 - 11.30         Część pierwsza:
1. Pojęcie własności intelektualnej przedmiot ochrony (prawo autorskie,
prawa pokrewne, własność przemysłowa, know-how);
2. Zakres przeniesienia lub nabycia praw w zależności od rodzaju zawartej
umowy
3. Wybór podstawy zatrudniania pracowników lub współpracowników
i konsekwencje co do zakresu nabywanych praw własności intelektualnej
z mocy prawa
4. Jakie korzystanie i z jakich praw może mieć miejsce bez zgody
uprawnionego do nich
11.30 - 11.45       Przerwa kawowa
11.45 – 13.00      Część druga
1. Zarządzanie prawami własności intelektualnej w przedsiębiorstwie – prawa
autorskie versus prawa z rejestracji
2. Nośniki oznaczenia przedsiębiorcy i towaru – firma, znaki towarowe,
oznaczenia odróżniające
3. Opakowanie jako wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, utwór
4. Środki ochrony praw własności intelektualnej (ochrona praw autorskich,
ochrona praw własności przemysłowej, czyny nieuczciwej konkurencji).

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie faxem lub mailem uczestników do dnia 31 marca br. na załączonym formularzu zgłoszeniowym.

Zapraszamy serdecznie!

Osoba kontaktowa:
Iwona Truszczyńska
tel.22 438 45 45,itruszczynska@chwp.pl


jedna z największych
polskich kancelarii


18 lat na rynku
46 prawników
18 specjalizacji
10 branż
5 biur:
       Warszawa
       Kraków
       Wrocław
       Kijów (Ukraina)
       Ałmaty (Kazachstan)
4 Country Desks:
       Russian
       Ukrainian
       Belarusian
       German
8 języków w których
pracujemy:
       polski
       angielski
       niemiecki
       włoski
       rosyjski
       ukraiński
       białoruski
       francuski

CHWP PL