CHWP PL

KANCELARIA
PRAWNA

00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45
T +48 22 438 45 45
F +48 22 438 45 46
chwp@chwp.pl
www.chwp.pl
Szanowni Państwo,

W ramach programu „Client Care” naszej kancelarii zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie, które tym razem poświęcone będzie procedurom celnym. Wiele przedsiębiorstw nie wykorzystuje w tym zakresie przewidzianych prawem możliwości w celu optymalizacji wysokości należności celnych, w tym w przypadku reklamacji lub przetwarzania towarów.
Na spotkaniu zostaną przedstawione przede wszystkim te aspekty prawa celnego UE, w tym Polski, które mogą być wykorzystane w codziennym funkcjonowaniu firm handlujących z krajami spoza UE.
Spotkanie jest BEZPŁATNE. Każda firma może delegować maksymalnie dwóch pracowników.

SPOTKANIE
PROCEDURY CELNE
Aspekty praktyczne - prawne i podatkowe
Termin:          
Miejsce:          
         
Godziny:          
09.20 - 09.30          
09.30 - 11.30          
11.30 - 11.45          
11.45 - 13.15          
         
         22 maja 2014 r.
         Kancelaria Chałas i Wspólnicy, ul. Grzybowska 45, JM Tower,
          VI p., Warszawa
         
         Rejestracja gości
         Część pierwsza: Procedury celne w prawie UE
         Przerwa kawowa
         Część druga: Rozliczanie podatku VAT w imporcie i eksporcie
         towarów.

Uprzjemię porosimy o zgłoszeniu faxem lub mailem uczestników do dnia 19 maja br. na dołączonym formularzu zgłoszeniowym.

Zapraszamy serdecznie!

Osoba kontaktowa:

Iwona Truszczyńska
Strategy & BD Manager
tel. 22 438 45 45
itruszczynska@chwp
jedna z największych
polskich kancelarii


18 lat na rynku
46 prawników
18 specjalizacji
10 branż
5 biur:
       Warszawa
       Kraków
       Wrocław
       Kijów (Ukraina)
       Ałmaty (Kazachstan)
4 Country Desks:
       Russian
       Ukrainian
       Belarusian
       German
8 języków w których
pracujemy:
       polski
       angielski
       niemiecki
       włoski
       rosyjski
       ukraiński
       białoruski
       francuski

CHWP PL