CHWP PL

KANCELARIA
PRAWNA

00-215 Warszawa
ul. Sapieżyńska 10a
T +48 22 536 00 50
F +48 22 536 00 51
chwp@chwp.pl
www.chwp.plKancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy nagrodzona przez Ambasadę RP
w Ałmaty, w Kazachstanie

dyplom

Miło nam poinformować, iż Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy otrzymała nagrodę od Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej, Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Ałmaty za wybitne osiągnięcia w rozwoju polsko – kazachstańskiej współpracy gospodarczej.
To, jakże ważne dla nas wyróżnienie jest dowodem na to, iż trud i wysiłek  jaki nasza Kancelaria włożyła w ostatnich latach, w działania na rzecz rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej, została zauważona i doceniona.

Przez ostatnie lata, poprzez posiadane biuro w Ałmaty, zespół naszych wykwalifikowanych prawników prowadził szereg projektów, mających bezpośredni wpływ na rozwój, a co za tym idzie zwiększenie liczby inwestycji na tamtejszym rynku. Dotykaliśmy takich sektorów gospodarki jak: farmacja, chemia, budownictwo czy infrastruktura kolejowa. Równocześnie nasza Kancelaria brała udział w szeregu misji gospodarczych oraz wydarzeń biznesowych mających na celu  zacieśnianie relacji inwestorskich pomiędzy obydwoma krajami. Również chętnie podejmowaliśmy inicjatywy pro bono, które dawały szansę  polskim przedsiębiorstwom na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Kazachstanie.

Ambasada RP w Ałmaty po raz pierwszy uhonorowała kancelarię prawną jako przedsiębiorstwo, za działania mające bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy pomiędzy republiką Kazachstanu, a Polską. Tym bardziej otrzymana nagroda jest nobilitacją dla Kancelarii oraz motywacją do dalszych działań zmierzających do promocji  Kazachstanu –  kraju, który sprzyja polskim jak i zagranicznym inwestycjom.jedna z największych
polskich kancelarii


18 lat na rynku
46 prawników
18 specjalizacji
10 branż
5 biur:
       Warszawa
       Kraków
       Wrocław
       Kijów (Ukraina)
       Ałmaty (Kazachstan)
4 Country Desks:
       Russian
       Ukrainian
       Belarusian
      German
8 języków w których
pracujemy:
       polski
       angielski
       niemiecki
       włoski
       rosyjski
       ukraiński
       białoruski
       francuskidobrafirmalegal500

zarzadzanie
europeanmedalhomemarket

ang
CHWP PL