CHWP PL

KANCELARIA
PRAWNA

00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45
T +48 22 438 45 45
F +48 22 438 45 46
chwp@chwp.pl
www.chwp.pl


ZMIANY OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA WPROWADZONE PRZEZ KUKE S.A.

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą przez KUKE S.A. załącznika B do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia nastąpiła konieczność zmiany umów zawartych przez Państwa z kontrahentami. Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy zarówno z KUKE jak i firmami, które prowadzą interesy na wschodzie. Proponujemy Państwu:

a) dostosowanie Państwa umów z kontrahentami do nowych dodatkowych warunków , o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 Ogólnych warunków ubezpieczenia przez KUKE S.A.

oraz w szerszym wariancie

b) dostosowanie Państwa umów z kontrahentami do nowych warunków dodatkowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 Ogólnych warunków ubezpieczenia przez KUKE S.A. oraz dodatkowej analizy wskazującej ryzyka prawne oraz możliwości szerszego zabezpieczenia Państwa poprzez zmianę lub doprecyzowanie zapisów umów zawartych z kontrahentami.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że dodatkowa analiza umów będzie uwzględniała przepisy prawa państwa kontrahenta (np. prawo rosyjskie, ukraińskie, białoruskie, kazachstańskie) oraz przepisy polskie – tak, aby ochrona Państwa interesów była jak najbardziej szeroka.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą pomocą w dostosowaniu Państwa umów do wymagań KUKE S.A. prosimy o kontakt z Panem Konradem Magnus, tel. 22/ 438 45 45, kmagnus@chwp.pl

Zapraszamy!jedna z największych
polskich kancelarii


19 lat na rynku
46 prawników
18 specjalizacji
10 branż
5 biur:
       Warszawa
       Kraków
       Wrocław
       Kijów (Ukraina)
       Ałmaty (Kazachstan)
4 Country Desks:
       Russian
       Ukrainian
       Belarusian
       German
8 języków w których
pracujemy:
       polski
       angielski
       niemiecki
       włoski
       rosyjski
       ukraiński
       białoruski
       francuski

CHWP PL