CHWP PL

KANCELARIA
PRAWNA

00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45
T +48 22 438 45 45
F +48 22 438 45 46
chwp@chwp.pl
www.chwp.pl
Duże zmiany w prawie konkurencji od 18 stycznia 2015 r. Odpowiedzialność osobista menedżerów - jak się do niej przygotować i skutecznie zabezpieczyć?

W dniu 18 stycznia 2015 r. wejdą w życie istotne zmiany przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Jedną z kluczowych zmian będzie zaostrzenie regulacji dotyczących odpowiedzialności za zawieranie porozumień ograniczających konkurencję, m.in. poprzez wprowadzenie po raz pierwszy w polskim prawie konkurencji możliwości nakładania kar pieniężnych w wysokości aż do 2 milionów złotych na "osoby pełniące funkcje kierownicze lub wchodzące w skład organu zarządzającego"

Każdy menedżer powinien zatem być świadomy jakie działania w związku z nowelizacją prawa jego firma powinna podjąć, aby zniwelować ryzyko nałożenia dotkliwych kar pieniężnych na firmę i na samych menadżerów oraz jak zachować się w sytuacjach kryzysowych.

Departament Prawa Konkurencji i Antymonopolowego Kancelarii Chałas i Wspólnicy opracował strategię , która pozwoli Państwu na odpowiednie przeszkolenie kadry oraz przygotowanie jej w praktyce na wejście w życie znowelizowanych przepisów, aby zadbać zarówno o interes firmy jak i menedżerów .

Jak przygotować się do zmian w prawie konkurencji?

Przed wejściem w życie nowych regulacji warto dokonać zewnętrznego przeglądu tych obszarów w firmie, które są kluczowe z punktu widzenia prawa konkurencji w celu skutecznej identyfikacji i eliminacji potencjalnych niezgodnych z prawem zachowań.

Co równie istotne, menedżerowie już teraz powinni zapewnić weryfikację istniejących w firmie procedur które, z jednej strony powinny stworzyć formalne ramy wewnętrznej kontroli obszarów wiążących się z największym ryzykiem (np. kontakty z konkurentami), a z drugiej pozwalać osobom zarządzającym wykazać należyty poziom staranności, której dołożyli aby nie dopuścić do wystąpienia w zarządzanej przez nich firmie niedozwolonej praktyki.

Na Państwa życzenie przeszkolimy Państwa w zakresie dostosowania się do nowych przepisów.

Dalszych informacji chętnie udzieli:
Marcin Paczewski
Radca prawny,
Szef Departamentu Prawa Konkurencji i Antymonopolowego
Kancelarii Chałas i Wspólnicy
Tel. +48 668 684 232
Email: mpaczewski@chwp.pl


jedna z największych
polskich kancelarii


19 lat na rynku
46 prawników
18 specjalizacji
10 branż
5 biur:
       Warszawa
       Kraków
       Wrocław
       Kijów (Ukraina)
       Ałmaty (Kazachstan)
4 Country Desks:
       Russian
       Ukrainian
       Belarusian
       German
8 języków w których
pracujemy:
       polski
       angielski
       niemiecki
       włoski
       rosyjski
       ukraiński
       białoruski
       francuski


CHWP PL