CHWP PL

KANCELARIA
PRAWNA

00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45
T +48 22 438 45 45
F +48 22 438 45 46
chwp@chwp.pl
www.chwp.pl


Szanowni Państwo

Dziękujemy serdecznie za udział w warsztatach "Odpady Wydobywcze - klasyfikacja, składowanie, monitorowanie, produkty uboczne" , które odbyły się w dniach 9-10 września br. w Hotelu Bristol w Warszawie. Podczas tego spotkania mec. Katarzyna Mędraś z wrocławskiego biura kancelarii Chałas i Wspólnicy przedstawiła problematykę, dotyczącą prawnych i proceduralnych aspektów nowych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami wydobywczymi, to jest: utraty statusu odpadu, przekształcania odpadów w produkt uboczny, jak i ich magazynowania i transportu.

Ze względu na ograniczenia czasowe wystąpienie mec. Mędraś nie wyczerpało wszystkich aspektów tematu. Jeśli byliby Państwo zainteresowani pogłębieniem swojej wiedzy na ten temat, lub mają Państwo praktyczne problemy prawne, zapraszamy serdecznie do kontaktu z mec. Katarzyną Mędraś.

W zakresie ochrony środowiska oraz gospodarowania odpadami Kancelaria Chałas i Wspólnicy oferuje kompleksową obsługę konsultingową z zakresu prawa polskiego i wspólnotowego, dotyczącego ochrony środowiska , w tym gospodarki odpadami oraz powiązanego z nimi prawa administracyjnego .

W powyższym zakresie świadczymy w szczególności następujące usługi:

 • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, a także przed innymi właściwymi urzędami i organami
 • doradztwo prawne w procesach inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych, dotyczące m.in.:
  • odnawialnych źródeł energii
  • ocen oddziaływania inwestycji na środowisko
  • obowiązków branży chemicznej i zakładów przemysłowych
  • strategii środowiskowych
  • instalacji zasilanych kopalnianymi źródłami energii
  • efektywności energetycznej
  • projektów redukcji emisji gazów cieplarnianych
  • prawa geologicznego i górniczego, w tym związanego m.in. z wydobyciem ropy i gazu
  • odpadów wydobywczych
  • ochrony wód i powietrza
  • gospodarki wodno-ściekowej
  • ochrony przed hałasem, polami elektromagnetycznymi, promieniowaniem jonizującym
  • opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych
  • finansowanie projektów ochrony środowiska
  • postępowanie w sprawie udostępniania informacji o środowisku
 • przygotowanie i negocjowanie umów dotyczących praw lub obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, np. umów dotyczących gospodarki odpadami czy gospodarki wodno-ściekowej
 • wsparcie w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych udzielanych na podstawie przepisów prawa ochrony środowiska
 • sporządzanie analiz stanu prawnego przedsiębiorstwa, w tym w zakresie ochrony środowiska
 • przygotowywanie raportów określających obowiązki Klienta w zakresie prawa ochrony środowiska

OSOBA DO KONTAKTU
Katarzyna Mędraś
Radca Prawny
Kancelaria Chałas i Wspólnicy
Biuro we Wrocławiu
50-076 Wrocław
ul. K. Szajnochy 11/1c
T +48 71 341 96 57
F +48 71 341 96 58
kmedras@chwp.pl

INFORMACJE OGÓLNE O KANCELARII

obrazekjedna z największych
polskich kancelarii


19 lat na rynku
46 prawników
18 specjalizacji
10 branż
5 biur:
       Warszawa
       Kraków
       Wrocław
       Kijów (Ukraina)
       Ałmaty (Kazachstan)
4 Country Desks:
       Russian
       Ukrainian
       Belarusian
       German
8 języków w których
pracujemy:
       polski
       angielski
       niemiecki
       włoski
       rosyjski
       ukraiński
       białoruski
       francuski

CHWP PL