CHWP PL

KANCELARIA
PRAWNA

00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45
T +48 22 438 45 45
F +48 22 438 45 46
chwp@chwp.pl
www.chwp.pl

INFORMACJA dot. PRZEJĘCIA SPOŁEM ZABRZE PRZEZ ŻABKĘ
Możliwość odzyskania opłat półkowych

W związku z decyzją z dnia 29 kwietnia 2014r., którą to Prezes UOKiK wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu kontroli nad Społem Zabrze sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu w polskich sądach mogą na nowo rozgorzeć procesowe batalie dostawców dotyczące tzw. „opłat półkowych” pobieranych przez sieci handlowe.

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż często stosowaną przez sieci handlowe praktyką jest nakładanie na dostawców różnych opłat dodatkowych, które nie stanowią dozwolonej prawem marży handlowej.

Opłaty te, mają stanowić ekwiwalent za świadczenie usług reklamowych, takich jak gazetki dla klientów, promocje zakupowe, ekspozycję na półce w sklepie, informacje czy też plakaty w sklepach, przy czym w rzeczywistości stanowią one warunek konieczny podjęcia czy też kontynuowania współpracy przez dostawcę z określonym marketem. Oczywiście nie jest zabronione by sklepy świadczyły na rzecz dostawców inne usługi niż odbiór i zapłata ceny za towar, lecz muszą mieć one charakter wzajemny. Dostawca musi uzyskać wymierną i rzeczywistą korzyść za zapłatę dodatkowej ceny. Niestety, wciąż powszechny na polskim rynku jest stan, w którym taka opłata nie niesie ze sobą żadnych korzyści, a jedynie obciąża dostawcę dodatkowymi kosztami. Wskazać należy, iż w takim przypadku dodatkowe opłaty stanowią czyn nieuczciwej konkurencji, gdyż utrudniają przedsiębiorcom dostęp do rynku.

W związku z powyższym dostawcy mogą dochodzić zwrotu nielegalnie pobranych opłat na drodze sądowej. Przytoczyć należy najnowsze orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 września 2013 roku, gdzie Sąd uznał, że nakładanie dodatkowych świadczeń pieniężnych, nawet na podstawie tzw. umów promocyjnych, stanowi domniemanie, że w rzeczywistości została nałożona opłata dodatkowa za przyjęcie towaru do sklepu. W takim wypadku, dostawca korzysta z ułatwienia dowodowego w wykazywaniu popełnienia przez kupującego czynu niedozwolonej konkurencji, o jakim mowa w art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Jeżeli będą Państwo potrzebowali dalszych informacji, czy wyjaśnień prosimy o kontakt z Panem Mikołajem Chałasem MChalas@chwp.pl , tel. 22/ 438 45 45jedna z największych
polskich kancelarii


18 lat na rynku
46 prawników
18 specjalizacji
10 branż
5 biur:
       Warszawa
       Kraków
       Wrocław
       Kijów (Ukraina)
       Ałmaty (Kazachstan)
4 Country Desks:
       Russian
       Ukrainian
       Belarusian
       German
8 języków w których
pracujemy:
       polski
       angielski
       niemiecki
       włoski
       rosyjski
       ukraiński
       białoruski
       francuski

CHWP PL