CHWP PL

KANCELARIA
PRAWNA

00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45
T +48 22 438 45 45
F +48 22 438 45 46
chwp@chwp.pl
www.chwp.pl

DYREKTYWA KONSUMENCKA

koniczność dostosowania regulaminów sklepów do nowego prawa

Szanowni Państwo

Chcielibyśmy przypomnieć, iż 13 czerwca 2014 r. wejdzie w życie Dyrektywa 2011/83/UE, tzw. dyrektywa konsumencka. Jej celem jest stworzenie jednolitych standardów w Unii Europejskiej dla umów zawieranych na odległość. Co za tym idzie, polski ustawodawca wprowadza przepisy krajowe zgodnie z wymogami unijnymi a przedsiębiorcy, których dotyczą są zobligowani dostosować do nich swoją działalność

Problemy jakie mogą z tego tytułu wynikać dla sklepów internetowych:

 1. Do tej pory rozróżnienie osób działających w charakterze zawodowym oraz konsumentów było proste. Dyrektywa wprowadziła dodatkowe rozróżnienia, w tym rozszerzyła definicję konsumenta także na osobę, która będzie dokonywać czynności w celu częściowo związanym z jej działalnością handlową, a częściowo z nią niezwiązanym, jeżeli tylko cel handlowy nie jest dominujący.
 2. Zmiany w prawie do odstąpienia od transakcji:
  • Obowiązek umieszczania formularza odstąpienia
  • Zmiany w odstąpieniu
 3. Zmiana w informowaniu o całkowitych kosztach
 4. Obowiązek informacyjny o kosztach zwrotu towaru
 5. Wydłużenie terminu domniemania istnienia wady produktu
 6. Wprowadzenie progu ochrony konsumentów
 7. Bardzo dokładne opisanie wymogów zawierania umów na odległość
 8. Zmiany w korelacji do rozszerzenia ochrony z punktu widzenia danych osobowych

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy świadczy usługi związane z przeglądem dokumentacji (w tym regulaminów) w oparciu o które funkcjonują sklepy internetowe oraz zaproponowaniem zmian tychże dokumentów z uwzględnieniem zmian pro konsumenckich i związanych z ochroną danych osobowych w prawie polskim i UE. Przegląd w dalszej kolejności uwzględniać może również na Państwa życzenie, propozycje związane z całościowym ujęciem systemu ochrony informacji oraz przygotowania na zmiany w związku z reformą ochrony danych osobowych w UE.

W razie jakichkolwiek pytań związanych ze zbliżającymi się zmianami w prawie zapraszamy do kontaktu z
dr Bogdanem Fischerem, tel. (12) 12 422 36 73, bfischer@chwp.pljedna z największych
polskich kancelarii


18 lat na rynku
46 prawników
18 specjalizacji
10 branż
5 biur:
       Warszawa
       Kraków
       Wrocław
       Kijów (Ukraina)
       Ałmaty (Kazachstan)
4 Country Desks:
       Russian
       Ukrainian
       Belarusian
       German
8 języków w których
pracujemy:
       polski
       angielski
       niemiecki
       włoski
       rosyjski
       ukraiński
       białoruski
       francuski

CHWP PL