CHWP PL

KANCELARIA
PRAWNA

00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45
T +48 22 438 45 45
F +48 22 438 45 46
chwp@chwp.pl
www.chwp.pl
DR IWONA GĘBUSIA DOŁĄCZYŁA DO ZESPOŁU PRAWA BANKOWEGO I INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, ze do zespołu prawa bankowego i instrumentów finansowych dołączyła radca prawny, doktor nauk prawnych Iwona Gębusia.

Dr Iwona Gębusia posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla banków i instytucji finansowych oraz firm w zakresie prawa bankowego i rynków kapitałowych. Uczestniczyła w szeregu transakcji na rynkach kapitałowych, M&A oraz finansowaniu mezzanine. Swoje doświadczenie zdobywała w czołowych polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. Brała udział m.in. w :

 • IPO: Tauron Polska Energia S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., Mispol S.A., Sfinks S.A.
 • warranty subskrypcyjne: Grupa PHN S.A., Petrolinwest S.A., Optimus S.A., ABC Data S.A.
 • programy motywacyjne: Eurocash S.A., Sfinks S.A.
 • dostęp do informacji poufnych: PZU S.A., Capital Park S.A., Eurocash S.A. , BNP Paribas Polska S.A.
 • finansowanie dłużne: Telewizja Polsat S.A., Capital Park S.A.; BNP Paribas Bank Polska S.A., Telewizja Polsat S.A., Tauron Polska Energia S.A.;

Dr Iwona Gębusia jest autorką pionierskiej monografii „Warranty subskrypcyjne” oraz autorką lub współautorką kilkunastu publikacji zawartych w prestiżowych czasopismach naukowych. Posiada także bogate doświadczenie jako wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec. Posługuje się biegle językiem angielskim, francuskim i niemieckim.

Dzięki dołączeniu dr Iwony Gębusi do zespołu kancelarii możemy zaoferować Państwu poszerzony zakres doradztwa w zakresie pozyskiwania finansowania zarówno o charakterze dłużnym jak i kapitałowym (kredyty, pożyczki, finansowanie mezzanine, emisja akcji – w tym w związku z IPO, emisja obligacji, obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa, warrantów subskrypcyjnych itp.) oraz w Państwa kontaktach z bankami (w zakresie zawarcia, zmiany oraz rozwiązania wszelkiego rodzaju umów z bankami, restrukturyzacji zadłużenia, optymalizacji zarządzania gotówką w ramach grupy kapitałowej – cash pool). W szczególności służymy pomocą w:

 • doradztwie i negocjacjach w zakresie finansowania projektów (kredyty, w tym konsorcjonalne, finansowanie mezzanine, pożyczki) – w tym transakcji typu project finance, structured finance oraz acquisition finance
 • przygotowaniu dokumentacji dotyczącej ustanowienia zabezpieczeń wierzytelności o charakterze osobistym i rzeczowym, udział w negocjacjach, nadzór nad sporządzeniem wniosków o wpis zastawu rejestrowego lub o wpis hipotek, monitorowanie odnośnych postępowań rejestrowych
 • przygotowaniu dokumentacji związanej z finansowaniem oraz wielostronnymi rozliczeniami o charakterze wewnątrzgrupowym, w tym przewidującej udzielenie pożyczki, netting, subrogację, zwolnienie z długu, przejęcie długu i przekaz
 • przygotowaniu i negocjacjach dokumentacji związanej z emisją obligacji
 • obsłudze prawna struktur cash-poolingu
 • finansowaniu i restrukturyzacji zadłużeń
 • finansowaniu projektów municypalnych
 • dokapitalizowaniu

Organizujemy również szkolenia w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych w zakresie insider trading.

Zapraszamy do kontaktu z dr Iwoną Gębusią - chętnie odpowie na wszystkie pytania czy zaproponuje najbardziej optymalne dla Państwa rozwiązania w zakresie kontaktów z bankami.

  dr Iwona Gębusia
  Radca Prawny
  Zespół Prawa Bankowego i Instrumentów Finansowych
  T : 22 438 45 45 F : 22 438 45 46
   igebusia@chwp.pl
   www.chwp.pl


jedna z największych
polskich kancelarii


19 lat na rynku
46 prawników
18 specjalizacji
10 branż
5 biur:
       Warszawa
       Kraków
       Wrocław
       Kijów (Ukraina)
       Ałmaty (Kazachstan)
4 Country Desks:
       Russian
       Ukrainian
       Belarusian
       German
8 języków w których
pracujemy:
       polski
       angielski
       niemiecki
       włoski
       rosyjski
       ukraiński
       białoruski
       francuski
CHWP PL