CHWP PL

KANCELARIA
PRAWNA

00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45
T +48 22 438 45 45
F +48 22 438 45 46
chwp@chwp.pl
www.chwp.pl
CZYNY NIEUCZCIEWEJ KONKURENCJI: CZY HURTOWNIE POWINNY ZWRACAĆ OPŁATY MARKETINGOWE DOSTAWCOM?

Na masową skalę ruszyła fala pozwów dostawców przeciwko hurtownikom o zwrot opłat m.in. za usługi marketingowe. Sądy najczęściej stają po stronie dostawców, stwierdzając iż stosowanie takich opłat stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Czy jednak słusznie?

Kwestia odzyskiwania przez kontrahentów tzw. opłat półkowych spędza sen z powiek niejednemu hurtownikowi. Orzecznictwo bowiem (zarówno Sądów Okręgowych jak i Apelacyjnych) wypracowało dość jednolite stanowisko w sprawie czynów nieuczciwej konkurencji polegających na pobieraniu innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży, określając przesłanki, które każda ze stron procesu powinna wykazać, aby udowodnić swoje racje.

Każdy zatem hurtownik, który ma lub może mieć do czynienia z procedurą odzyskiwania przez swoich kontrahentów np. uiszczonych opłat marketingowych, powinien niezwłocznie dokonać wewnętrznego przeglądu takich zaistniałych lub potencjalnych sytuacji przez niezależnych doradców, którzy znają nie tylko dominującą linię orzeczniczą, ale również wyroki od niej odbiegające.
Przegląd powinien objąć kwestie zarówno faktyczne, jak i prawne, tj. umieszczanie i sformułowanie w umowach handlowych klauzul dotyczących opłat wymaganych od kontrahentów (w szczególności, ale wbrew pozorom nie wyłącznie, opłat marketingowych) oraz szczegółową analizę stanu faktycznego i kontekstu ekonomicznego, który im towarzyszył.

Kancelaria Chałas i Wspólnicy opracowała specjalny przewodnik, który pomoże właścicielom hurtowni sprawnie zmierzyć się z tym procesem.

Jak pokazują coraz liczniejsze prawomocne wyroki, wyniki tej analizy będą kluczowe dla przyjęcia przez przedsiębiorcę odpowiedniej strategii działania. W tym przypadku, fakty i realna możliwość ich wykazania mają kluczowe znaczenie dla oceny rzeczywistego ryzyka przedsiębiorcy i podjęcia decyzji co do najlepszych działań prawnych w jego interesie.

Dalszych informacji chętnie udzieli:
Marcin Paczewski
Radca prawny,
Szef Departamentu Prawa Konkurencji i Antymonopolowego
Kancelarii Chałas i Wspólnicy
Tel. +48 668 684 232
Email:mpaczewski@chwp.pl

W listopadowym wydaniu Życia Handlowego ukaże się wypowiedź mec. Paczewskiego dotycząca kwestii odzyskiwania opłat marketingowych.


jedna z największych
polskich kancelarii


19 lat na rynku
46 prawników
18 specjalizacji
10 branż
5 biur:
       Warszawa
       Kraków
       Wrocław
       Kijów (Ukraina)
       Ałmaty (Kazachstan)
4 Country Desks:
       Russian
       Ukrainian
       Belarusian
       German
8 języków w których
pracujemy:
       polski
       angielski
       niemiecki
       włoski
       rosyjski
       ukraiński
       białoruski
       francuski


CHWP PL